Български Български   Английски Английски  
opos
Консервационни дейности за целеви видове от Директивата за птиците на ЕС - белошипа ветрушка, черен лешояд и царски орел, в основните им местообитания в България
Научи повече


life
Възстановяване на популациите на едрите европейски лешояди в България
Научи повече

life
Възстановяване на белошипата ветрушка
Научи повече
Новини
Черните лешояди загнездиха във Врачански Балкан за първи път от близо 100 години
[ 28.02.2024 ]
 

Черните лешояди загнездиха във Врачански Балкан за първи път от близо 100 години. Двойката картали Патева и Бараба гнезди в естествено гнездо на територията на Природен парк “Врачански Балкан”.


повече >>
Запознайте се с карталите - Добруджа
[ 26.02.2024 ]
 
Това е Добруджа. Тя е женски черен лешояд (картал), една от птиците, дарени на България от Правителството на провинция Extramadura, Испания, за да се завърне вида и у нас. 
повече >>
Първите за сезон 2024 в България черни лешояди снесоха яйца
[ 21.02.2024 ]
 
Първите за сезон 2024 в България, две двойки черни лешояди снесоха яйца и започнаха мътене в Стара планина.
Този факт се дължи на програмата за реинтродукция на вида, довела до завръщането му в страната преди три години  - плод на близо 20 години усилия на екипа на Зелени Балкани, Fund for Wild Flora and Fauna FWFF / Фонд за дивата флора и фауна ФДФФ, Дружеството за защита на хищните птици, Vulture Conservation Foundation и още десетки партньори и дарители.
 
повече >>
Документална поредица финансирана от National Geographic Society представя Инициативата Европейски Зелени Пояс и работата на Зелени Балкани
[ 21.02.2024 ]
 
Често казваме - ,,Природата на България е неповторима !“. Толкова често, че дори вече го приемаме за даденост и не се замисляме! Но и също толкова често получаваме потвърждение за красотата на нашата страна по различни поводи.
повече >>

Всички новини >>Виж Зелени Балкани във Facebook