Български Български   Английски Английски  
opos
Консервационни дейности за целеви видове от Директивата за птиците на ЕС - белошипа ветрушка, черен лешояд и царски орел, в основните им местообитания в България
Научи повече


life
Възстановяване на популациите на едрите европейски лешояди в България
Научи повече

life
Възстановяване на белошипата ветрушка
Научи повече
Новини
Ден на лешоядите в  Русе
[ 09.06.2024 ]
 
На 8 юни, с известно предварение, отбелязахме Деня на лешоядите в град Русе, по покана с Екомузей с Аквариум – Русе.
повече >>
Семинар “Борба с престъпленията срещу дивата природа и модерни технологии за мониторинг на биоразнообразието”.
[ 03.06.2024 ]
 
Екип на проект “Живот за брадатия лешояд“ LIFE22-NAT-BG-Bearded Vulture LIFE-101113869 взе участие в семинар “Борба с престъпленията срещу дивата природа и модерни технологии за мониторинг на биоразнообразието”.

повече >>
Международна конференция за опазване на природата в граничните региони се проведе в Хасково
[ 16.05.2024 ]
 
Балканската регионална конференция, посветена на Европейския Зелен Пояс (BESTbelt Balkan Regional Conference), бе проведена от 14 – 16 май в Хасково и региона. Събитието бе организирано от EuroNatur - Германия, в партньорство със Зелени Балкани и Българска фондация Биоразнообразие и е част от мащабен международен проект – BESTbelt, изпълняван с финансовата подкрепа на Европейския съюз.

повече >>
Три двойки черни лешояди в Природен парк "Врачански Балкан" отглеждат малки
[ 15.05.2024 ]
 

Три малки черни лешоядчета се появиха на бял свят тази пролет. През 2024 г. в Природен парк „Врачански Балкан“ и Понор планина гнездят 5 двойки черни лешояди. За да се случи всичко това грижи за тях полагат от Фондация „Екообщност“ и Северозападно държавно предприятие-Враца, които  осъществяват различни дейности, свързани с опазване на птиците. Да припомним, че черните лешояди бяха възстановени като вид в района и бяха успешно разселени през 2020, 2021 и 2002г, като в момента наброяват 31 броя. Внасянето им от Испания, където имат най-големи популации, и настаняването им в адаптационни волиери бе осъществено от природозащитната организация „Зелени Балкани“ по проект „Светло бъдеще за черния лешояд“.


повече >>

Всички новини >>Виж Зелени Балкани във Facebook