Български Български   Английски Английски  
opos
Консервационни дейности за целеви видове от Директивата за птиците на ЕС - белошипа ветрушка, черен лешояд и царски орел, в основните им местообитания в България
Научи повече


life
Възстановяване на популациите на едрите европейски лешояди в България
Научи повече

life
Възстановяване на белошипата ветрушка
Научи повече
Новини
Рекорди за снесени яйца и излюпени малки на картали в Котленско и района на Враца - Понор
[ 26.04.2024 ]
 
Периодът на излюпване на малките на карталите е в разгара си и екипът ни с трепет и вълнение следи съдбата на всяка една двойка и всяко едно яйце. 
повече >>
Първото карталче в ПП Врачански Балкан се излюпи!
[ 26.04.2024 ]
 
Първото карталче в ПП Врачански Балкан се излюпи! Това вероятно се е случило на 23.04.2024г., за което съдим по GPS трансмитера на Вършец. 
повече >>
Лешоядката Тевес е наблюдавана в Италия
[ 25.04.2024 ]
 
Колегите ни от Riserva Naturale Regionale del Lago di Cornino в Италия, споделят снимки на "нашия картал" Тевес (TEWES). Тевес е женска птица, освободена като част от програмата за реинтродукция на вида в България, но като повечето картали обича да си поскита, преди да се установи.
повече >>
Два царски орела бяха освободени от Спасителния център на Зелени Балкани
[ 19.04.2024 ]
 
Две млади птици от вида царски орел бяха освободени по-рано тази седмица от екипа на Спасителния център за диви животни на Зелени Балкани.

повече >>

Всички новини >>Виж Зелени Балкани във Facebook