Български Български   Английски Английски  
opos
Консервационни дейности за целеви видове от Директивата за птиците на ЕС - белошипа ветрушка, черен лешояд и царски орел, в основните им местообитания в България
Научи повече


life
Възстановяване на популациите на едрите европейски лешояди в България
Научи повече

life
Възстановяване на белошипата ветрушка
Научи повече
Новини
Спасителна акция на малко карталче от Котленска планина
[ 13.06.2024 ]
 
Падналото черно лешоядче (на 2 месеца) от гнездото на двойката картали - Марто и Камчия бе спасено и транспортирано спешно в Спасителния център за диви животни на Зелени Балкани.

повече >>
Ден на лешоядите в  Русе
[ 09.06.2024 ]
 
На 8 юни, с известно предварение, отбелязахме Деня на лешоядите в град Русе, по покана с Екомузей с Аквариум – Русе.
повече >>
Семинар “Борба с престъпленията срещу дивата природа и модерни технологии за мониторинг на биоразнообразието”.
[ 03.06.2024 ]
 
Екип на проект “Живот за брадатия лешояд“ LIFE22-NAT-BG-Bearded Vulture LIFE-101113869 взе участие в семинар “Борба с престъпленията срещу дивата природа и модерни технологии за мониторинг на биоразнообразието”.

повече >>
Международна конференция за опазване на природата в граничните региони се проведе в Хасково
[ 16.05.2024 ]
 
Балканската регионална конференция, посветена на Европейския Зелен Пояс (BESTbelt Balkan Regional Conference), бе проведена от 14 – 16 май в Хасково и региона. Събитието бе организирано от EuroNatur - Германия, в партньорство със Зелени Балкани и Българска фондация Биоразнообразие и е част от мащабен международен проект – BESTbelt, изпълняван с финансовата подкрепа на Европейския съюз.

повече >>

Всички новини >>Виж Зелени Балкани във Facebook