Български Български   Английски Английски  
opos
Консервационни дейности за целеви видове от Директивата за птиците на ЕС - белошипа ветрушка, черен лешояд и царски орел, в основните им местообитания в България
Научи повече


life
Възстановяване на популациите на едрите европейски лешояди в България
Научи повече

life
Възстановяване на белошипата ветрушка
Научи повече
Новини
Ден на Натура 2000 в с. Българево
[ 18.05.2022 ]
 
Турнето на Зелени Балкани по повод отбелязване на Деня на Натура 2000 в България продължи с посещение в с. Българево, общ. Каварна на 11 Май 2022г.

повече >>
Натура 2000 в Каварна
[ 18.05.2022 ]
 
През изминалата седмица посетихме и гр. Каварна като част от нашата кампания посветена на 30-годишнината на Натура 2000. Наши домакини бяха учениците от ОУ "Йордан Йовков" гр. Каварна.
повече >>
Девет картала се присъединяват към дивата популация на вида в страната
[ 05.05.2022 ]
 
В края на април, девет картала, дарени от Испания бяха пуснати на свобода. 
повече >>
Диви картали на площадката за подхранване в Долно Озирово
[ 05.05.2022 ]
 
На 2.05.2022г. екипът на проект "Светло бъдеще за черния лешояд" във Врачански Балкан съобщи за интересно наблюдение на два диви картала. Това е изключително рядко явление, тъй като видът до скоро бе изчезнал от страната, а птиците, които се срещат в дивата ни природа, са основно такива, внесени от Испания, като част от проекта, който е насочен към възстановяването на вида в страната.

повече >>

Всички новини >>Виж Зелени Балкани във Facebook