Български Български   Английски Английски  
opos
Консервационни дейности за целеви видове от Директивата за птиците на ЕС - белошипа ветрушка, черен лешояд и царски орел, в основните им местообитания в България
Научи повече


life
Възстановяване на популациите на едрите европейски лешояди в България
Научи повече

life
Възстановяване на белошипата ветрушка
Научи повече
 

Направи дарение
Чували сме за „властелина на небесата“, „санитарите на природата“, „белия баща“, символът на българската природозащита, белошипката... Зад тези определения стоят видове от българската орнитофауна, присъстващи от векове в народната ни култура. В миналото широко разпространени, днес някои от тези видове вече са изчезнали от природата на страната ни, а други – критично застрашени от изчезване, представени само с няколко гнездящи двойки.

Зелени Балкани изпълняват дългогодишни консервационни програми за възстановяването и опазването на хищните видове птици, разчитайки и на Вашата помощ.

Един от начините да бъдете част от опазването на хищните видове птици в България, е като направите дарение!

• Вашето дарение ще отиде точно за това, за което сте решили и вие ще имате пряк контрол върху това!
• Освен това по този начин Вие ще допринесете за популяризиране ценностите на дарителството в полза на природата, което все още е толкова рядко срещано в страната ни.

Как да направя дарение?

Изберете най-удобния за Вас начин за изпращане на парите до нас:

По банков път:

Можете да направите дарение по банков път от всяка една банка. Сметката е в Пощенска Банка, клон Стара Загора.

Банковата сметка е:

IBAN BG53BPBI81701603379530 в лева

IBAN BG89BPBI81701605323247 в евро

Титуляр на сметката е СНЦ "Зелени Балкани – Стара Загора".

Чрез пощенски запис:

Повече информация Тук.

В брой в някой от офисите ни:

Пловдив и Стара Загора

Каква е моята полза?

“Удовлетворение” гласи стандартния отговор в подобни случаи. Всъщност всичко зависи от гледната точка. Естествено на първо място е фактът, че по този начин ще помогнете за опазването и възстановяването на едни от най-величествените птици, и за опазването на българската природа като цяло. Като иновативна инициатива, Осиновителната програма е широко и системно отразявана от медиите. Така вашият пример ще бъде последван от други хора и малката помощ ще стане голяма.

Освен това ще получите:

• Специално създадена за сучая грамота, както и други приятни изненади;

• Признание за вашия принос във всички публикации, свързани с последващите дейности, за които сте допринесли;

• Място на нашия сайт с дарители и в официалните ни отчети...

.... Чисто по приятелски ще получите огромната благодарност от името на екипа и птиците и ще станете завинаги част от опазването на хищните птици в България!
 
 

 

Виж Зелени Балкани във Facebook