Български Български   Английски Английски  
opos
Консервационни дейности за целеви видове от Директивата за птиците на ЕС - белошипа ветрушка, черен лешояд и царски орел, в основните им местообитания в България
Научи повече


life
Възстановяване на популациите на едрите европейски лешояди в България
Научи повече

life
Възстановяване на белошипата ветрушка
Научи повече
 

Спасителна акция на малко карталче от Котленска планина
[ 13.06.2024 ]
 
Падналото черно лешоядче (на 2 месеца) от гнездото на двойката картали - Марто и Камчия бе спасено и транспортирано спешно в Спасителния център за диви животни на Зелени Балкани.
повече >>
Ден на лешоядите в  Русе
[ 09.06.2024 ]
 
На 8 юни, с известно предварение, отбелязахме Деня на лешоядите в град Русе, по покана с Екомузей с Аквариум – Русе. повече >>
Семинар “Борба с престъпленията срещу дивата природа и модерни технологии за мониторинг на биоразнообразието”.
[ 03.06.2024 ]
 
Екип на проект “Живот за брадатия лешояд“ LIFE22-NAT-BG-Bearded Vulture LIFE-101113869 взе участие в семинар “Борба с престъпленията срещу дивата природа и модерни технологии за мониторинг на биоразнообразието”.
повече >>
Международна конференция за опазване на природата в граничните региони се проведе в Хасково
[ 16.05.2024 ]
 
Балканската регионална конференция, посветена на Европейския Зелен Пояс (BESTbelt Balkan Regional Conference), бе проведена от 14 – 16 май в Хасково и региона. Събитието бе организирано от EuroNatur - Германия, в партньорство със Зелени Балкани и Българска фондация Биоразнообразие и е част от мащабен международен проект – BESTbelt, изпълняван с финансовата подкрепа на Европейския съюз.
повече >>
Три двойки черни лешояди в Природен парк "Врачански Балкан" отглеждат малки
[ 15.05.2024 ]
 

Три малки черни лешоядчета се появиха на бял свят тази пролет. През 2024 г. в Природен парк „Врачански Балкан“ и Понор планина гнездят 5 двойки черни лешояди. За да се случи всичко това грижи за тях полагат от Фондация „Екообщност“ и Северозападно държавно предприятие-Враца, които  осъществяват различни дейности, свързани с опазване на птиците. Да припомним, че черните лешояди бяха възстановени като вид в района и бяха успешно разселени през 2020, 2021 и 2002г, като в момента наброяват 31 броя. Внасянето им от Испания, където имат най-големи популации, и настаняването им в адаптационни волиери бе осъществено от природозащитната организация „Зелени Балкани“ по проект „Светло бъдеще за черния лешояд“.

повече >>
Рекорди за снесени яйца и излюпени малки на картали в Котленско и района на Враца - Понор
[ 26.04.2024 ]
 
Периодът на излюпване на малките на карталите е в разгара си и екипът ни с трепет и вълнение следи съдбата на всяка една двойка и всяко едно яйце.  повече >>
Първото карталче в ПП Врачански Балкан се излюпи!
[ 26.04.2024 ]
 
Първото карталче в ПП Врачански Балкан се излюпи! Това вероятно се е случило на 23.04.2024г., за което съдим по GPS трансмитера на Вършец.  повече >>
Лешоядката Тевес е наблюдавана в Италия
[ 25.04.2024 ]
 
Колегите ни от Riserva Naturale Regionale del Lago di Cornino в Италия, споделят снимки на "нашия картал" Тевес (TEWES). Тевес е женска птица, освободена като част от програмата за реинтродукция на вида в България, но като повечето картали обича да си поскита, преди да се установи. повече >>
Да свиеш гнездо за царски орел – или как се създава нов дом за величествените птици?
[ 23.04.2024 ]
 
Често хората ни питат - ,,Как така вие, от Зелени Балкани, правите гнездата на птиците?! Откъде знаете къде да ги поставите?! Защо го правите, има ли ефект….?“ Разбира се отговорите на всички тези въпроси не могат да се дадат в едно изречение, но можем на кратко да разкажем за една от последните ни инициативи за изграждане и монтиране на изкуствени гнезда за царски орел в граничната планина Сакар! повече >>
Два царски орела бяха освободени от Спасителния център на Зелени Балкани
[ 19.04.2024 ]
 
Две млади птици от вида царски орел бяха освободени по-рано тази седмица от екипа на Спасителния център за диви животни на Зелени Балкани.
повече >>

prev 1 2 3 4 5 6 7 8 . . . . 90 91 92 93 94 95 96 97 next

Виж Зелени Балкани във Facebook