Български Български   Английски Английски  
opos
Консервационни дейности за целеви видове от Директивата за птиците на ЕС - белошипа ветрушка, черен лешояд и царски орел, в основните им местообитания в България
Научи повече


life
Възстановяване на популациите на едрите европейски лешояди в България
Научи повече

life
Възстановяване на белошипата ветрушка
Научи повече
 

[ 26.05.2020 ] Новата гора в НП "Централен Балкан" расте
Малко повече от месец мина от залесяването, което се проведе в НП Централен Балкан, съвместно със СОКОТАБ ЕООД (БЪЛГАРИЯ) и Зелени Балкани. Новата горичка успешно се захвана и засадените дръвчета растат с добри темпове.

Припомняме, че идеята на залесяването е да се възстановят местните горски хабитати, като същевременно се спомогне за намаляване на въглеродните емисии и се създаде специфично местно биоразнообразие в зоната. Залесяването бе извършено в района на Парков участък Карлово, Многофункционална зона на НПЦБ, Землище Кърнаре, Община Карлово на 1350 м.н.р.

Надяваме се новата гора да продължи да ни радва, а дръвчетата да растат здрави!

Щастливи сме, че подобни съвместни акции сплотяват хора и организации с обща кауза и идея!

Отново благодарим на екипа на СОКОТАБ, наши отколешни партньори и съмишленици, както и на екипа на ДНП „Централен Балкан“. Зедно сътворихме нещо прекрасно!

За контакти:
Ивелин Иванов - Директор по природозащитата на Зелени Балкани
моб.телефон: 0887589995, имейл: iivanov@greenbalkans.org 


                
Виж Зелени Балкани във Facebook