Български Български   Английски Английски  
opos
Консервационни дейности за целеви видове от Директивата за птиците на ЕС - белошипа ветрушка, черен лешояд и царски орел, в основните им местообитания в България
Научи повече


life
Възстановяване на популациите на едрите европейски лешояди в България
Научи повече

life
Възстановяване на белошипата ветрушка
Научи повече
 

[ 20.12.2021 ] За първи път от близо две десетилетия - двойка черни лешояди пристига в Софийския зоопарк
Лешоядите София и Бадахос са дарени на ОП “Зоологическа градина – София” от проек „Светло бъдеще за черния лешояд“ LIFE 14 NAT / BG / 000649 - съвместна инициатива на партньори от четири европейски страни – Сдружение “Зелени Балкани – Стара Загора”, Фонд за дивата флора и фауна (ФДФФ) и Дружество за защита на хищните птици (ДЗХП)  от България, Фондация за опазване на лешоядите (VCF) от Холандия, Junta de Extremadura от Испания и Euronatur от Германия.

Птиците са дарени на страната ни от Правителството на Екстрeмадура - Кралство Испания. Инициативата за даряването им в зоопарка е на Фонд за дивата флора и фауна.

Целта на Проекта е възстановяване на популацията на черния лешояд в дивата природа на България.

Двете птици имат трайни увреждания, поради което не могат да бъдат пуснати на свобода, и двойката ще бъде "посланик" на вида си в Зоопарка.

София и Бадахос са оформена двойка, която се надяваме да се размножи и поколението й да бъде пуснато в българската природа. 

Черните лешояди пристигат в Софийския зоопарк в годината, в която тези птици се завърнаха в българската природа, което е плод на съвместната работа на няколко организации в рамките на проект „Светло бъдеще за черния лешояд“ LEFE 14 NAT / BG / 00649!

Възстановяването на гнездящата популация на черните лешояди в България е изключително достижение, възможно благодарение на дългогодишните усилия на редица природозащитни организации и институции, сред които е и Софийския зоопарк.

Черните лешояди са емблематичен вид за Софийския зоопарк, тъй като именно един черен лешояд, подарен на Княз Фердинанд, основателя на Царската зоологическа градина, е първото животно в зооколекцията. Зоологическа градина – София има традиции в отглеждането и размножаването на лешояди. От 2000- та година участва в усилията за опазване и възстановяване на белоглавите и египетските лешояди, а сега и най-едрият и внушителен вид – черният лешояд става част от консервационната програма на  зоопарка.
В Червената книга на България черният лешояд е в категория “Изчезнал”. През 2021 г. се наблюдава загнездването  на първите 2 двойки в българската природа.

Птиците ще бъдат връчени на зоопарка официално на 22ри декевмври, сряда от 11,30 часа - пред голямата волиера на хищните птици.

Контакти –  Фонд за дивата флора и фауна - Христо Пешев - 0897820785;
Зоологическа градина – Експерт връзки с обществеността: Ирина Сахатчиева
тел. 0878 640 183, zoosofia@zoosofia.eu


              Виж Зелени Балкани във Facebook