Български Български   Английски Английски  
opos
Консервационни дейности за целеви видове от Директивата за птиците на ЕС - белошипа ветрушка, черен лешояд и царски орел, в основните им местообитания в България
Научи повече


life
Възстановяване на популациите на едрите европейски лешояди в България
Научи повече

life
Възстановяване на белошипата ветрушка
Научи повече
 

[ 18.05.2022 ] Ден на Натура 2000 в с. Българево
Турнето на Зелени Балкани по повод отбелязване на Деня на Натура 2000 в България продължи с посещение в с. Българево, общ. Каварна на 11 Май 2022г.

Там, заедно с децата и ръководителите от Детска градина "Калиакра" с. Българево проведохме събитие за запознаване на малчуганите с любопитни факти и важни детайли от биологията на видовете - черен лешояд, китоподобни, червеногуша гъска и кратки образователни видеа със защитени видове в България, бяха представени различните проекти и дейности на организацията за опазване на приоритетни видове от европейско природозащитно значение, както и дейностите на страната за изграждане на Националната екологична мрежа Натура 2000.

Чрез пъзели-игри, образователни видео клипове и разказ по детската книжка за червеногушия гъсок Брент децата се запознаха с много от видовете, дейността на екипа на Спасителен център за диви животни Зелени Балкани на терен и в самия център и важните зони, които трябва да опазваме. 

По време на събитието, предоставихме реалистични макети на червеногуша гъска и черен лешояд, които децата разглеждаха с голям интерес и бяха толкова впечатлени, че държаха да се снимат с всеки един от тях за спомен. 

Осигурихме детски табла, книжки, рекламни материали, флаери, дипляни и др. със защитени видове, които да останат в градината, за да могат децата да получават информация за тях, а всяко дете също така получи книжка за Червеногушия гъсок Брент.

За контакти:
Поля Русева - координатор по проект, тел. 0894059156,
ptoncheva@greenbalkans.org


Турнето на Зелени Балкани и приятели по случай Натура 2000 се осъществява благодарение на:
Виж Зелени Балкани във Facebook