Български Български   Английски Английски  
opos
Консервационни дейности за целеви видове от Директивата за птиците на ЕС - белошипа ветрушка, черен лешояд и царски орел, в основните им местообитания в България
Научи повече


life
Възстановяване на популациите на едрите европейски лешояди в България
Научи повече

life
Възстановяване на белошипата ветрушка
Научи повече
 

[ 18.05.2022 ] Натура 2000 в Каварна
През изминалата седмица посетихме и гр. Каварна като част от нашата кампания посветена на 30-годишнината на Натура 2000. Наши домакини бяха учениците от ОУ "Йордан Йовков" гр. Каварна.

Ученици от 5 и 6 клас на г-жа Стефка Габровска ни посрещнаха с любопитсво и готови да научат нови факти свързани с биоразнообразието на България. Събитието премина с презентация за червеногушата гъска, тъй като тя зимува в техния район, а именно Златна Добруджа. Интерактивни пъзели на тема китоподобни и червеногуша гъска, които помогнаха да затвърдят знанията си. И за финал - величествените лешояди, които са се срещали в България, и за чието завръщане Зелени Балкани работят - белоглав и черен лешояд, египетски и брадат лешояд. Всички тези животни за обект на опазване от европейската екологична мрежа Натура 2000.

Кампанията ни за отбелязване на Деня на Натура продължава до края на месец май:
19 май - Сливен
20 май - Бургас
21 май - Поморие
23 май - Тетевен
26 май - Черни Осъм
27 май - Плевен
Научете повече тук.

За контакти:
Поля Русева - координатор по проект, тел. 0894059156,
ptoncheva@greenbalkans.org


Турнето на Зелени Балкани и приятели по случай Натура 2000 се осъществява благодарение на:

Виж Зелени Балкани във Facebook