Български Български   Английски Английски  
opos
Консервационни дейности за целеви видове от Директивата за птиците на ЕС - белошипа ветрушка, черен лешояд и царски орел, в основните им местообитания в България
Научи повече


life
Възстановяване на популациите на едрите европейски лешояди в България
Научи повече

life
Възстановяване на белошипата ветрушка
Научи повече
 

[ 24.06.2022 ] Момиче белоглав лешояд си търси кръстник и осиновител
Женско белоглаво лешоядче от Спасителния център за диви животни на Зелени Балкани си търси кръстник и осиновител!

Малката бе излюпена преди три месеца в инкубатора на Спасителния център, след което бе върната в гнездото на родителите си, белоглавите лешояди Белчо и Надежда. Така, тя израсна в уютното семейно гнездо и вече предстои да поеме по своя път на голям лешояд. Първата стъпка бе настаняването и в адаптационна клетка в планината, където да свиква с дивата природа и на свой ред да бъде пусната на свобода. Там тя ще прекара няколко месеца в процес на подивяванеи привикване към природата.

За да има своя собствена идентичност, малката лешоядка трябва да се сдобие с късметлийско име, за което имаме нужда от вашата помощ и изобретателност.

В настоящата кампания търсим повелител /осиновител/ на  мъника, който да му даде име и символично да поеме издръжката за първите месеци от живота му.

Стойността на дарението от 1000 лева ще ви даде правото да определите името на малката, да получавате редовна информация за състоянието й, както и да участвате в настаняването й в адаптационна волиера или пускането в дивата природа /разбира се при успешно развитие на програмата ни/. Получавате също така грамота за дарение, както и популяризиране на подкрепата ви за нашата обществена кауза!

С това символично дарение, вие ставате част от общността от приятели на Зелени Балкани, с които съвместно работим за завръщането на редките видове!

За да завършим успешно мисията си за възстановяване на лешоядите в природата, имаме нужда и от вашата подкрепа!

Стани дарител на една от банковите сметки в лева и евро и през PayPal:
в лева: BG 53 BPBI 8170 1603 3795 30 ,
в евро: BG 89 BPBI 8170 1605 3232 47 ,
Юробанк България АД (Пощенска банка), SWIFT: BPBIBGSF.


 
За допълнителна информация отсонсо кампанията:
Андреана Дичева – сътрудник размножителна програма
e-mail: adicheva@greenbalkans.org
моб. тел. 0877999192
Виж Зелени Балкани във Facebook