Български Български   Английски Английски  
opos
Консервационни дейности за целеви видове от Директивата за птиците на ЕС - белошипа ветрушка, черен лешояд и царски орел, в основните им местообитания в България
Научи повече


life
Възстановяване на популациите на едрите европейски лешояди в България
Научи повече

life
Възстановяване на белошипата ветрушка
Научи повече
 

[ 24.06.2022 ] Зелени Балкани на Панаира на науките и изкуствата в ГПЧЕ Ромен Ролан, гр. Стара Загора
Зелени Балкани днес бе част от Панаира на науките и изкуствата в ГПЧЕ Ромен Ролан, гр. Стара Загора. Беше удоволствие да запознаем всички посетители с птици от Спасителен център за диви животни Зелени Балкани и да им разкажем за тях и други защитени видове.

На събитието имаше представители на различни учебни институции, клубове по интереси и организации. Ние взехме участие като представихме горската улулица Чара и мишеловът Мишо на всички ученици и посетители на събитието. Анди и Ива, които работят пряко с тях в Спасителен център за диви животни, пък, разказаха интересни детайли от ежедневието на птиците и навиците им. Обяснихме освен за техните видове и за още много, които попадат в графа защитени. Интерес предизвика и макетът на белоглав лешояд в реален размер, който беше изложен по време на престоя ни.

За най-любознателните имахме и интерактивен пъзел-игра за белоглав лешояд, който голяма част от учениците наредиха с изключително внимание и обогатиха познанията си за вида.

Благодарим на ГПЧЕ Ромен Ролан, гр. Стара Загора за поканата за участие в събитието, за чудесната организация и за любезното съдействие по време на събитието!
 
Всички ученици проявиха голям интерес към дейността на Зелени Балкани, а някои от тях дори пожелаха да станат наши доброволци! Очакваме ги!

За контакти:
Поля Русева - координатор по проект, тел. 0894059156,
ptoncheva@greenbalkans.org


Събитието се проведе със съдействието на:
Виж Зелени Балкани във Facebook