Български Български   Английски Английски  
opos
Консервационни дейности за целеви видове от Директивата за птиците на ЕС - белошипа ветрушка, черен лешояд и царски орел, в основните им местообитания в България
Научи повече


life
Възстановяване на популациите на едрите европейски лешояди в България
Научи повече

life
Възстановяване на белошипата ветрушка
Научи повече
 

[ 19.12.2022 ] Единствената размножаваща се двойка брадати лешояди в България снесе яйце
Единствената размножаваща се двойка брадати лешояди в Българи, която се помещава в Спасителния център за диви животни на Зелени Балкани, е в началото на размножителния период за 7 поредна година.

За сега е само едно яйце, но с оптимизъм очакваме още едно, тъй като птиците са забелязани да копулират отново след снасянето. Резултатът от съвместното им съжителство до момента са 10 отгледани малки и в последствие включени във програмата за възстановяване на вида в Западна Европа.

Тъй като двойката вече е опитна и птиците са добре “сработени”, яйцето бе снесено две седмици по-рано от миналата година, което означава, че очакваме бебето лешоядче да се появи в началото на февруари.

В Спасителния център живее и втора двойка от вида, които още не са достигнали своята полова зрялост. Въпреки това, те съжителстват в една обща волиера, за да свикнат с присъствието на партньора и да изградят връзка помежду си.
 


  • *** ***


Виж Зелени Балкани във Facebook