Български Български   Английски Английски  
opos
Консервационни дейности за целеви видове от Директивата за птиците на ЕС - белошипа ветрушка, черен лешояд и царски орел, в основните им местообитания в България
Научи повече


life
Възстановяване на популациите на едрите европейски лешояди в България
Научи повече

life
Възстановяване на белошипата ветрушка
Научи повече
 

[ 19.04.2024 ] Два царски орела бяха освободени от Спасителния център на Зелени Балкани
Две млади птици от вида царски орел бяха освободени по-рано тази седмица от екипа на Спасителния център за диви животни на Зелени Балкани.
 
Птиците са едногодишни. Те бяха спасени миналата година и преминаха курс на рехабилитация и възстановяване във волиерите ни.
 
Късното им освобождаване е по специална методика, която цели да предпази младите птици от първата и може би най-опасна зима в живота им. Преди да освободим орлите те преминаха профилактичен преглед и обезпаразитяване  при ветеринарните лекари на Центъра.
 
Орлите са снабдени със сателитни предаватели, предоставени от проект BESTbelt, реализиран с финансовата подкрепа на Евройпейския Съюз. Така че всяка тяхна "стъпка" ще бъде проследявана от екипа ни. А самото екипиране на птиците с предаватели е извършено от експерти от ФДФФ и Зелени Балкани, работещи по проект „Живот за брадатия лешояд“ (№101113869 LIFE22-NAT-BG-Bearded Vulture LIFE). Методиката заимствана от колегите осигурява максимална свобода на движение на проследяваните птици и не затруднява тяхното естествено поведение.
 
По време на манипулациите по поставянето на предавателя наред със студентите от Тракийския университет, стажанти при нас, на посещение с цел обмяна на опит беше и представител на проект "Дигитален пастир", иницииран от Национална овцевъдна и козевъдна асоциация в партньорството с Тракисйки университет – Стара Загора.
 
Гости на събитието, състояло се в района на Сливен, бяха представители на ПП „Сините камъни“, Югоизточното държавно предприятие и Държавното горско стопанство-гр.Сливен и спасителите на една от птиците!
 
Припомняме, че популацията на царските орли в България се определя на не повече от 40 двойки в природата. 

  • Снимка: Георги Стоянов Снимка: Георги Стоянов
  • Снимка: Георги Стоянов Снимка: Георги Стоянов
  • Снимка: Георги Стоянов Снимка: Георги Стоянов
  • Снимка: Георги Стоянов Снимка: Георги Стоянов

  • Снимка: Георги Стоянов Снимка: Георги Стоянов
  • Снимка: Георги Стоянов Снимка: Георги Стоянов


Виж Зелени Балкани във Facebook