Български Български   Английски Английски  
opos
Консервационни дейности за целеви видове от Директивата за птиците на ЕС - белошипа ветрушка, черен лешояд и царски орел, в основните им местообитания в България
Научи повече


life
Възстановяване на популациите на едрите европейски лешояди в България
Научи повече

life
Възстановяване на белошипата ветрушка
Научи повече
 

[ 26.04.2024 ] Първото карталче в ПП Врачански Балкан се излюпи! Първото карталче в ПП Врачански Балкан се излюпи!
Малкото е на родителите Котля и Вършец, за които неотдавна ви информирахме, че са първата двойка, гнездяща на територията на Природен парк "Врачански Балкан".

Малкото вероятно се е излюпило на 23.04.2024г., за което съдим по GPS трансмитера на Вършец. Котля за съжаление няма предавател, тъй като го „загуби“ преди време, като по тази причина разчитаме само на информация от предавателя на  Вършец. 

И двете птици са ни дарени от Регионалното правителство на Екстрамадура - Испания.

Предистория:
Мъжката птица – Вършец е намерена в дивата природа, в Испания, закачена на телена ограда и е приета в Спасителен център Los Hornos. През 2019г. е транспортирана до България и пренасочена във ПП „Врачански Балкан“ във волиерата за адаптация  и е пусната в природата през юли 2020г.

Женската птица – Котля е излюпена в Испания  през 2017г. През 2018г. е постъпила в Спасителния център в Los Hornos в Испания с фрактура на бедрената кост. След като се е възстановила, през юни 2019г. е приета в България, пренасочена е към волиерата в ПП „Врачански Балкан“ и е пусната в природата през юни 2020г. 

Кой знае? Може птиците да са се харесали още във волиерата за адаптация. През 2023г. сформираха двойка за първи път, но не  можаха да излюпат, вероятно защото загнездиха твърде късно.

Изключително важно е, че двойката загнезди в  изкуствено гнездо, направено през 2022г. от Фондация Карталско гнездо.

Тази година те успяват за излюпят първото си малко, което е голям успех за парковата дирекция и всички партньори по проекта!

Контакти от страна на Зелени Балкани:
Ивелин Иванов - ръководител проект „Живот за брадатия лешояд“,  
моб. тел. +359887589995, e-mail: iivanov@greenbalkans.org

Контакти от страната на Фонд за дивата флора и фауна (ФДФФ):
Христо Пешев – Фонд за дивата флора и фауна,
моб. тел.  0897820785, pirin@fwff.org 

  • Изкуствените гнезда в района са от изключително значение за завръщането на вида. Изкуствените гнезда в района са от изключително значение за завръщането на вида.
  • Графиката от сателитните предаватели, по които съдим за излюпването. Графиката от сателитните предаватели, по които съдим за излюпването.


Виж Зелени Балкани във Facebook