Български Български   Английски Английски  
opos
Консервационни дейности за целеви видове от Директивата за птиците на ЕС - белошипа ветрушка, черен лешояд и царски орел, в основните им местообитания в България
Научи повече


life
Възстановяване на популациите на едрите европейски лешояди в България
Научи повече

life
Възстановяване на белошипата ветрушка
Научи повече
 

Брадатите лешояди в Спасителния център на Зелени Балкани снесоха яйце!
[ 31.12.2021 ]
 
В Спасителния център на Зелени Балкани изпращаме 2021ва с щастлива новина – една от двойките брадати лешояди при нас вече имат яйце!
  повече >>
Двойка картали бяха дарени на Софийската зоологическа градина, като част от усилията за завръщане на вида
[ 29.12.2021 ]
 
Двойка черни лешояди пристигна в  Софийския зоопарк в подкрепа на програмата за завръщане на вида в България. Птиците са дарени от Правителството на Екстрeмадура - Кралство Испания, и очакването е потомството им да се присъедини към освобождаваните вече в природата птици, които тази година за първи път имаха потомство в дивата природа на България.
повече >>
Весели празници!
[ 21.12.2021 ]
 
Весели празници от екипът на Зелени Балкани!
повече >>
За първи път от близо две десетилетия - двойка черни лешояди пристига в Софийския зоопарк
[ 20.12.2021 ]
 
Лешоядите София и Бадахос са дарени на ОП “Зоологическа градина – София” от проек „Светло бъдеще за черния лешояд“ LIFE 14 NAT / BG / 000649 - съвместна инициатива на партньори от четири европейски страни – Сдружение “Зелени Балкани – Стара Загора”, Фонд за дивата флора и фауна (ФДФФ) и Дружество за защита на хищните птици (ДЗХП)  от България, Фондация за опазване на лешоядите (VCF) от Холандия, Junta de Extremadura от Испания и Euronatur от Германия.

  повече >>
Черният лешояд заема нови територии в България
[ 04.12.2021 ]
 
Къде още ще загнезди черният лешояд, е въпросът който повдигнаха теренните сътрудници на проект “Светло бъдеще за черния лешояд”, след извършения през изминалите седмици мониторинг на териториите на ПП “Врачански Балкан” и ЗЗ “Понор планина”.
повече >>
Пътешествията на черния лешояд Джуранли
[ 03.12.2021 ]
 
Черен лешояд, носещ името на славното българско село ДЖуранли, вече преименувано Калитиново си заслужи името. Име носещо чест, смелост и кураж. В българската история е известно с боя при Джуранлии по време на Руско-Турската освободителна война през 1877 - 1878 година.
повече >>
Дългото пътуване на Кутелка - излюпена с късмет
[ 03.12.2021 ]
 
Кутелка е черен лешояд, който пристига от Испания, дарена ни от правителство Екстремадура на България през 2018г. Освободена в ПП “Сините камъни” на 26.03.2019г. И от тогава започват нейните пътешествия изпълнени с изпитания, много препятствия, добри хора и късмет.
повече >>
За пореден път дарение на белоглави лешояди за България
[ 01.12.2021 ]
 
На 27.11.2021г. Зелени Балкани за пореден път получи като дарение три белоглави лешояди. Дарението е от нидерландските зоопарк  Dierenrijk и зоопарк Dierenpark, които от години подкрепят дейностите ни за възстановяване на едрите видове лешояди в България.

  повече >>
Двойката белоглави лешояди в Спасителния център на Зелени Балкани в началото на поредния брачен период
[ 30.11.2021 ]
 
Двойката белоглави лешояди в Спасителния център на Зелени Балкани за поредна година се готви за новия брачен период. Тече усилено строене на гнездото, а вече се наблюдават и първите копулации.
повече >>
Близки срещи със стари приятели
[ 19.11.2021 ]
 
Преди няколко дни нашият колега Pablo Izquierdo ни съобщи прекрасна новина. По време на редовен мониторинг е видял и, даже, снимал, брадат лешояд, излюпен в Спасителния център на Зелени Балкани през 2020 година.
  повече >>

prev 1 2 3 4 5 6 7 8 . . . . 84 85 86 87 88 89 90 91 next

Виж Зелени Балкани във Facebook