Български Български   Английски Английски  
opos
Консервационни дейности за целеви видове от Директивата за птиците на ЕС - белошипа ветрушка, черен лешояд и царски орел, в основните им местообитания в България
Научи повече


life
Възстановяване на популациите на едрите европейски лешояди в България
Научи повече

life
Възстановяване на белошипата ветрушка
Научи повече
 

Международна нощ на прилепите в гр. Ловеч
[ 26.10.2021 ]
 
През изминалата седмица в гр. Ловеч на площад "Тодор Кирков" се проведе Нощта на прилепите.
  повече >>
Международна нощ на прилепите в гр. Плевен
[ 26.10.2021 ]
 
Наши домакини през изминалата седмица посветена на прилепите бяха Регионалният Исторически Музей в гр. Плевен.

  повече >>
Добри новини за младия царски орел Златко – Камен
[ 12.10.2021 ]
 
Вероятно си спомняте, че в началото на септември екип на Зелени Балкани, в присъствието на медии, освободи млад царски орел, в района на село Камен, сливенско?
  повече >>
Исторически успех: Първото карталче, отгледано през ХХІ век в природата в България, успешно напусна гнездото си в Котленска планина
[ 03.10.2021 ]
 
Двадесет и осем години след последното гнездене и 36 години след като видът е бил официално обявен за изчезнал в страната (Червена книга на НР България, том 2), черният лешояд (картал) отново успешно гнезди в България през 2021.
повече >>
На гости на ДГ „Чучулига“ Пловдив с представяне за прилепи и лешояди
[ 30.09.2021 ]
 
В края на месец септември екипът на проект „Натура 2000 в България – Нови хоризонти“ и „Светло бъдеще за черния лешояд“ направиха представяне пред 3 групи от детска градина „Чучулига“, гр. Пловдив.
  повече >>
Международен ден на лешоядите
[ 07.09.2021 ]
 
Тази година, отбелязването на Международния ден на лешояда беше посветено на едно малко черно лешоядче, излюпено в Котленския Балкан.
  повече >>
Домът на лешоядите във Врачански Балкан
[ 23.08.2021 ]
 
През изминалите дни посетихме Природозащитен център "Натура" в гр. Враца и домът на лешоядите там - Врачански Балкан. повече >>
Момичета скаути от Франция помогнаха при прегледа на лешоядни птици в Спасителния център за диви животни на Зелени Балкани
[ 10.08.2021 ]
 
Днес прегледахме размножителните двойки белоглави и черни лешояди в Спасителния център за диви животни на Зелени Балкани.
 
повече >>
Рекордна численост на черни лешояди извън Източни Родопи
[ 02.08.2021 ]
 
Общо 20 черни лешояди бяха засечени по наблюдения и предаватели във Врачански Балкан през юли. Това е рекордна численост на този рядък вид за целите Балкани, извън размножителната колония в Източни Родопи, Гърция.
повече >>
Първото малко на черен лешояд, излюпено в природата в България, беше успешно опръстенено в гнездото
[ 30.07.2021 ]
 
Запознайте се с МИЧЕВ-БОЕВ – това е името на първия млад черен лешояд, излюпен в България за последните близо 30 години и първият в Стара планина от повече от половин век.
повече >>

prev 1 2 3 4 5 6 7 8 . . . . 84 85 86 87 88 89 90 91 next

Виж Зелени Балкани във Facebook