Български Български   Английски Английски  
opos
Консервационни дейности за целеви видове от Директивата за птиците на ЕС - белошипа ветрушка, черен лешояд и царски орел, в основните им местообитания в България
Научи повече


life
Възстановяване на популациите на едрите европейски лешояди в България
Научи повече

life
Възстановяване на белошипата ветрушка
Научи повече
 

Зимен мониторинг на млади царски орли
[ 21.01.2010 ]
 
В периода 20 декември – 20 януари, екипът на Зелени Балкани извърши мониторинг на зимуващи млади и неразмножаващи се царски орли на територията на Южна България. повече >>
Предпроектно проучване във връзка с реинтродукция на ловни соколи в България
[ 05.01.2010 ]
 
След 4 годишно проучване върху състоянието и екологията на ловния сокол в България, екип от Български и чужди организации (Централна Лаборатория по Обща Екология, Зелени Балкани, International Wildlife Consultatnts , Национален Природонаучен Музей, Институт по зоология, Helmholtz Centre for Environmental Research) излезе с документ обсъждащ нуждата от реинтродукция на ловни соколи у нас и начините за осъществяването на подоен проект. повече >>
Изкуствени гнезда за карталите
[ 04.01.2010 ]
 
Три изкуствени гнезда за черен лешояд (Aegypius monachus) вече са поставени от екипа на Зелени Балкани в Източни Родопи. повече >>
Проект “Белошипата ветрушка – без минало, но с бъдеще” на гости в Източни Родопи и Сакар
[ 18.12.2009 ]
 
В средата на декември екип на Спасителния център на Зелени Балкани изнесе поредица от лекции в Свиленград и Ивайловград. повече >>
Чехия дари белоглав лешояд на българската природа
[ 11.11.2009 ]
 
Белоглав лешояд "прелетя" със самолет от Чехия до Варна, а след това потегли на четири колела до Стара Загора, за да стане част от програмата за реинтродукция на лешояди в Стара планина. повече >>
Морски и скални орли се хранят на площадката за хищни птици в Природен парк Сините камъни.
[ 11.11.2009 ]
 
По време на ежеседмичното подхранване и мониторинг на територията на Природен парк "Сините камъни", екипът на Зелени Балкани и парковата дирекция наблюдава морски орел, който се храни на площадката. повече >>
Резултати от аутопсията на мъртвия скален орел
[ 03.11.2009 ]
 
Както по-рано ви информирахме на 24 октомври в Спасителния център на Зелени Балкани постъпи мъртъв млад скален орел. повече >>
Разрушено гнездо на царски орел
[ 28.10.2009 ]
 
През изминалата седмица по време на редовните наблюдения на гнездовите територии на царски орел, екипът на Зелени Балкани регистрира разрушено гнездо на двойка царски орли в района на Дервентските възвишения. повече >>
Нови изкуствени гнезда за царските орли
[ 28.10.2009 ]
 
Четири нови изкуствени гнезда за царски орел (Aquila heliaca) бяха поставени от Зелени Балкани в района на Дервентските възвишения в периода 24-25.10. 2009г. повече >>
Мъртъв скален орел
[ 24.10.2009 ]
 
На 20.10.2009г., в района северно от Дервентските възвишения, екип на Зелени Балкани откри труп на млад скален орел (Aquila chrysaetos). повече >>

prev 1 2 3 4 5 6 7 8 . . . . 84 85 86 87 88 89 90 91 next

Виж Зелени Балкани във Facebook