Български Български   Английски Английски  
opos
Консервационни дейности за целеви видове от Директивата за птиците на ЕС - белошипа ветрушка, черен лешояд и царски орел, в основните им местообитания в България
Научи повече


life
Възстановяване на популациите на едрите европейски лешояди в България
Научи повече

life
Възстановяване на белошипата ветрушка
Научи повече
 

Нов дом за царските орли...
[ 13.10.2009 ]
 
В периода 9 -11.10.2009г. Зелени Балкани постави две изкуствени гнезда за царски орел (Aquila heliaca). Гнездата са поставени на високи, подходящи за гнездене дървета, с помощта на алпийско оборудване и екипировка. Акцията е осъществена в района на Дервентските възвишения, с цел осигуряване на места за гнездене и подпомагане на царските орли в опитите им да гнездят. повече >>
Встъпителна пресконференция по проекта на Зелени Балкани за опазване на белошипата ветрушка, царския орел и черния лешояд
[ 23.09.2009 ]
 
На 23.09.2009г. в Стара Загора, Зелени Балкани проведе встъпителна пресконференция по проект “Консервационни дейности за целеви видове от Директивата за птиците на ЕС - белошипа ветрушка, черен лешояд и царски орел, в основните им местообитания в България”. Проектът е финансиран от Европейския фонд за регионално развитие на Европейския съюз чрез Оперативна програма "Околна среда 2007-2013". повече >>

prev 1 2 3 4 5 6 7 8 . . . . 84 85 86 87 88 89 90 91 next

Виж Зелени Балкани във Facebook