Български Български   Английски Английски  
opos
Консервационни дейности за целеви видове от Директивата за птиците на ЕС - белошипа ветрушка, черен лешояд и царски орел, в основните им местообитания в България
Научи повече


life
Възстановяване на популациите на едрите европейски лешояди в България
Научи повече

life
Възстановяване на белошипата ветрушка
Научи повече
 

ЛЕШОЯДИТЕ В БЪЛГАРИЯ

 
ЦАРСКИЯ ОРЕЛ

 
БЕЛОШИПА ВЕТРУШКА

 
ЛОВЕН СОКОЛ

 
ДРУГИ ВИДОВЕ ХИЩНИ ПТИЦИ

 

Виж Зелени Балкани във Facebook