Български Български   Английски Английски  
opos
Консервационни дейности за целеви видове от Директивата за птиците на ЕС - белошипа ветрушка, черен лешояд и царски орел, в основните им местообитания в България
Научи повече


life
Възстановяване на популациите на едрите европейски лешояди в България
Научи повече

life
Възстановяване на белошипата ветрушка
Научи повече
 

Офиси на Зелени Балкани Пловдив 4000
Бул. “Шести септември” № 160
Тел.: 032 /62 69 77, 032/62 69 15
Факс: 032 /63 59 21
e-mail: office@greenbalkans.org

Стара Загора 6000
ул. Стара Планина №9
Тел./Факс: 042/622401
e-mail: officesz@greenbalkans.org


 

Виж Зелени Балкани във Facebook