Новини
13.11.2019 г.
Събитието се организира от  ЕСРИ България в партньорство с над 40 организации, сред които и Зелени Балкани.
повече»
23.10.2019 г.
Вчера, екипът на Спасителния център за диви животни на Зелени Балкани с помощта на верни доброволци направи профилактичен медицински преглед на белошипите ветрушки от размножителната програма.
повече»
10.10.2019 г.
Рядката птица е екипирана от природозащитниците със сателитен предавател, който позволява нейното проследяване до далечния континент.
повече»
10.10.2019 г.
Научната разработка е съвместен труд на водещи специалисти по вида от България, Гърция, Испания, Италия, Франция
повече»
08.10.2019 г.
Целта на срещата е да се ограничи риска от отравяне на царски орели други хищни птици в района.
повече»
Всички новини >>
Белошипата ветрушка
Белошипата ветрушка (Falco naumanni, Fleischer, 1818) е малък сокол, който е полезен помощник на човека в борбата с вредителите в земеделските територии. Считан някога за една от най-многочислените хищни птици в Европа, днес, в резултат на интензификацията на земеделието, изоставянето на земеделските земи, загубата на места за гнездене и интензивното прилагане на пестициди, бъдещето му е несигурно. Белошипата ветрушка е силно привързана към агро-екологичния ландшафт, като демонстрира силни предпочитания към екстензивно управляваните житни култури и пастищата предмет на екстензивна паша или други подобни практики. Видът е основно насекомояден, опортюнист, способен да използва широка гама от плячка както на земята така и във въздуха.
Бързи връзки
Към уеб сайта на Спасителния център за диви животни