Новини
12.03.2019 г.
Пролет иде, а с нея и белошипите ветрушки в Спасителния център за диви животни на Зелени Балкани.
повече»
08.03.2019 г.
В навечерието на 8-ми март 4 женски белошипи ветрушки и само два мъжки индивида регистрира екипът на Зелени Балкани край село Левка.
повече»
06.03.2019 г.
Вчера екипът на Спасителния център на Зелени Балкани наблюдава първата завърнала се тази година в небето на Центъра белошипа ветрушка.
повече»
06.03.2019 г.
Зелени Балкани получиха много ценно технологично дарение под формата на хостинг услуги за период от 5 години, дисково пространство, в размер на 120 ГБ, както и обслужване на хостинга от SiteGround. Подобна подкрепа е от изключително значение за неправителствена организация като Зелени Балкани.
повече»
28.02.2019 г.
Вчера Спасителният център за диви животни на Зелени Балкани увеличи броя на пернатите си обитатели с още 9.
повече»
Всички новини >>
Белошипата ветрушка
Белошипата ветрушка (Falco naumanni, Fleischer, 1818) е малък сокол, който е полезен помощник на човека в борбата с вредителите в земеделските територии. Считан някога за една от най-многочислените хищни птици в Европа, днес, в резултат на интензификацията на земеделието, изоставянето на земеделските земи, загубата на места за гнездене и интензивното прилагане на пестициди, бъдещето му е несигурно. Белошипата ветрушка е силно привързана към агро-екологичния ландшафт, като демонстрира силни предпочитания към екстензивно управляваните житни култури и пастищата предмет на екстензивна паша или други подобни практики. Видът е основно насекомояден, опортюнист, способен да използва широка гама от плячка както на земята така и във въздуха.
Бързи връзки
Към уеб сайта на Спасителния център за диви животни