Новини
18.06.2019 г.
Събитието се проведе в периода 12 – 15. 06. 2019г. в района на Чешиново – Облешево, Република Северна Македония, които е местния представител на селата на белия щъркел.
повече»
18.06.2019 г.
Това лято, понеделниците в библиотеката със Зелени Балкани се превърнаха традиция, а  главен герой този път бяха белошипите ветрушки.
повече»
11.06.2019 г.
Излюпените тази година белошипи ветрушки бяха опръстенени и поставени в адаптационна клетка. Това е последния етап преди освобождаването им в дивата природа.
повече»
30.05.2019 г.
Май месец е изпълнен със събития, а тази година сме организирали отбелязването Деня на Натура 2000 - 21 май  -с вълнуващи мероприятия през целия месец. Вижте какви са!
повече»
29.05.2019 г.
На 21 май отбелязахме Деня на Натура 2000 в с. Левка, където се намира Модула за адаптация и освобождаване на белошипи ветрушки.
повече»
Всички новини >>
Белошипата ветрушка
Белошипата ветрушка (Falco naumanni, Fleischer, 1818) е малък сокол, който е полезен помощник на човека в борбата с вредителите в земеделските територии. Считан някога за една от най-многочислените хищни птици в Европа, днес, в резултат на интензификацията на земеделието, изоставянето на земеделските земи, загубата на места за гнездене и интензивното прилагане на пестициди, бъдещето му е несигурно. Белошипата ветрушка е силно привързана към агро-екологичния ландшафт, като демонстрира силни предпочитания към екстензивно управляваните житни култури и пастищата предмет на екстензивна паша или други подобни практики. Видът е основно насекомояден, опортюнист, способен да използва широка гама от плячка както на земята така и във въздуха.
Бързи връзки
Към уеб сайта на Спасителния център за диви животни