Новини
10.10.2019 г.
Рядката птица е екипирана от природозащитниците със сателитен предавател, който позволява нейното проследяване до далечния континент.
повече»
10.10.2019 г.
Научната разработка е съвместен труд на водещи специалисти по вида от България, Гърция, Испания, Италия, Франция
повече»
08.10.2019 г.
Целта на срещата е да се ограничи риска от отравяне на царски орели други хищни птици в района.
повече»
22.09.2019 г.
 Зелени Балкани ще се включи в отбелязването на Инициативата със серия от събития в периода 18 – 24 септември в трансграничния регион с Турция.
повече»
20.09.2019 г.
Малко преди настъпването на есенните дъждове, група от 10 – 15 мъжки птици, все още не иска да отлети от местата си за размножаване, обзета от т. нар. – абортивно поведение!
повече»
Всички новини >>
Белошипата ветрушка
Белошипата ветрушка (Falco naumanni, Fleischer, 1818) е малък сокол, който е полезен помощник на човека в борбата с вредителите в земеделските територии. Считан някога за една от най-многочислените хищни птици в Европа, днес, в резултат на интензификацията на земеделието, изоставянето на земеделските земи, загубата на места за гнездене и интензивното прилагане на пестициди, бъдещето му е несигурно. Белошипата ветрушка е силно привързана към агро-екологичния ландшафт, като демонстрира силни предпочитания към екстензивно управляваните житни култури и пастищата предмет на екстензивна паша или други подобни практики. Видът е основно насекомояден, опортюнист, способен да използва широка гама от плячка както на земята така и във въздуха.
Бързи връзки
Към уеб сайта на Спасителния център за диви животни