Новини
24.09.2018 г.
Серия от информационни и образователни дейности в България и Турция ще съпътстват международната инициатива
повече»
31.07.2018 г.
Редките соколчета са отгледани в Спасителния Център на Зелени Балкани в Стара Загора  
повече»
16.07.2018 г.
Преди няколко дни екипът на Спасителния център на Зелени Балкани отвори адаптационната волиера (хак) в района на Центъра, от която отлетяха 31 млади белошипи ветрушки.
повече»
19.06.2018 г.
Изминалите дни бяха пълни с добри и интересни новини за белошипите ветрушки в Спасителния център и Зелени Балкани.
повече»
05.06.2018 г.
Птиците заемат изкуствени гнездилки, специално поставени за целта от „Зелени Балкани“ на територията на нефтопреработвателното дружество.  
повече»
Всички новини >>
Белошипата ветрушка
Белошипата ветрушка (Falco naumanni, Fleischer, 1818) е малък сокол, който е полезен помощник на човека в борбата с вредителите в земеделските територии. Считан някога за една от най-многочислените хищни птици в Европа, днес, в резултат на интензификацията на земеделието, изоставянето на земеделските земи, загубата на места за гнездене и интензивното прилагане на пестициди, бъдещето му е несигурно. Белошипата ветрушка е силно привързана към агро-екологичния ландшафт, като демонстрира силни предпочитания към екстензивно управляваните житни култури и пастищата предмет на екстензивна паша или други подобни практики. Видът е основно насекомояден, опортюнист, способен да използва широка гама от плячка както на земята така и във въздуха.
Бързи връзки
Към уеб сайта на Спасителния център за диви животни