Новини
Начало » Новини
Белошипата ветрушка Ема, която до скоро обитаваше територията на „ЛУКОЙЛ Нефтохим Бургас” АД достигна до зимната си квартира в Африка, съобщават от Зелени Балкани
10.10.2019 г.
Рядката птица е екипирана от природозащитниците със сателитен предавател, който позволява нейното проследяване до далечния континент.

Белошипата ветрушка (Falco naumanni) Ема е един изненадващ обитател на „Лукойл Нефтохим Бургас” АД. Тя е рядък вид сокол, чиято колония е разположена територията на производствената площадка на компанията. Тук през 2014 г., Зелени Балкани локализира неизвестно до момента местообитание на вида. Като част от съвместните усилия за опазването и проучването на редките птици в района, през 2018 Зелени Балкани и служители на нефтената рафинерия, екипираха женското соколче с миниатюрен сателитен предавател. На 25ти септември данните от предавателя показаха, че рядката птица вече е напуснала България и се е отправила на юг по миграционния си път. Само след два дни белошипката е достигнала Африка, а няколко дни по късно, малкото соколче се установи на територията на Нигер на над 3500 км. от Бургас, в местата където традиционно зимуват птиците от този вид произхождащи от България. Това е второто пътешествие което Eма (или В00, както е обозначен пръстена с който е маркирана птицата) осъществява до зимната си квартира в Африка, след като миналата зима рядкото соколче презимува в същия район.За контакти:
Градимир Градев,
Ръководител на проект
тел: 0885 609289                          
е-mail : ggradev@greenbalkans.org


 
Бързи връзки
Към уеб сайта на Спасителния център за диви животни