Демонстрационен център
Начало » Демонстрационен център
Демонстрационният и информационен център в с. Левка, Свиленград

За Центъра 

Демонстрационният и информационен център в с. Левка, община Свиленград, е изграден през 2014 година в рамките на проект „Възстановяване на белошипата ветрушка“ LIFE11 NAT/BG/360. Проектът се изпълнява от СНЦ „Зелени Балкани – Стара Загора“ с подкрепата на програма LIFE на Европейския съюз.

 

Центърът се намира в защитена зона „Сакар“, част от екологичната мрежа НАТУРА 2000.

Помещава се в сградата на Модула за адаптация и освобождаване на белошипи ветрушки в самото сърце на новосъздаде-

ната колония на белошипите ветрушки. През пролетта и лятото гостите на Демонстрационния център
могат да наблюдават от непосредствена близост живота на птиците от колонията.
Центърът приема посетители целогодишно и предоставя възможност за наблюдение на различни видове
птици, характерни за района на Сакар, съобразено със сезона и размножителния цикъл на отделните видове.

*Групови посещения се организират с предварително записване.

*Работно време: 09:00 – 18:00 – препоръчваме предварителен контакт

Дейности

Екип от експерти и доброволци на Зелени Балкани изпълнява набор от дейности, предмет на Демонстрационния
и информационен център, сред които:
• Популяризиране на дейностите, целите и резултатите от проект „Възстановяване на белошипата
ветрушка“ и програма LIFE на Европейския съюз;
• Организиране и провеждане на информационни и образователни дейности с природозащитна насоченост
сред местни хора, посетители, ученици и младежи;
• Работа с местни структури, администрация и фермери и повишаване на екологичната им осведоменост;
• Поддържане и управление на Модул за адаптация и освобождаване на белошипи ветрушки;
• Мониторинг и проучване на биоразнообразието;
• Консервация на редки и защитени видове и природни местообитания;
• и много други...

За Гостите

На своите посетители Центърът предлага безплатно:
• Наблюдение на белошипи ветрушки и други редки птици от района;
• Представяне на различни модели изкуствени гнездилки, макети на белошипи ветрушки и техните яйца;
• Диорама с ловните и гнездовите местообитания на ветрушките, както и други характерни за района
видове царски орел, лалугер и др.;
• Тематични беседи за биоразнообразието на ЗЗ „Сакар“;
• Видеонаблюдение на колонията от белошипи ветрушки;
• Клипове и видеофилми на природозащитна тематика;
• Информационни материали и сувенири;
• Организиране на извънкласни занятия за ученици на природозащитна тематика;
• Консервационни бригади;
• Образователни дейности с деца и младежи;
• Работа с доброволци и стажанти;
• Обучение за работа с бинокли, зрителни тръби, полеви определители и друго специализирано оборудване.
* Всички посетители могат да ползват безплатно зрителни уреди и определители на територията на
Демонстрационния център.

Контакти

с. Левка, общ. Свиленград
Телефон: +359 (0)885 609289+359 (0)885 609289
Ел. поща: ggradev@greenbalkans.org
GPS Координати 41.871453N   26.258274E

Бързи връзки
Към уеб сайта на Спасителния център за диви животни