Доклади и документи за изтегляне
Начало » Резултати » Доклади и документи за изтегляне
От тук можете да изтеглите документи и становища - продукти на проекта

Име на файла Размер Тип
Доклад за положителни/отрицателни земеделски практики в ЕС имащи отношене към белошипата ветрушка 478 Kb pdf
Препоръки за опазване и управление на белошипата ветрушка в плановете за управление на ЗЗ от НАТУРА 2000 472 Kb pdf
Насоки за поддържане и управление на местообитания на белошипи ветрушки 5 Mb pdf
Постер с резлтатите от завръщането на ветрушките в България 3 Mb pdf
Идентифициране на щадящи и полезни за белошипата ветрушка мерки от ПРСР 475 Kb pdf
Научна статия за възстановяването на белошипата ветрушка като гнездящ вид в България 248 Kb pdf
Научна статия за радиотелеметрия на белошипи ветрушки в България 715 Kb pdf
Научна статия за естествените колонии от белошипи ветрушки в Европеиската част на Турция 2 Mb pdf
Под един покрив - как да построим гнездилка за соколчета 6 Mb pdf
Постер за Световния ГИС ден 9 Mb jpg
Положителни мярки от ПРСР за белошипата ветрушка 2 Mb pdf
План за дейности за белошипата ветрушка "След ЛАЙФ" 1 Mb pdf

Бързи връзки
Към уеб сайта на Спасителния център за диви животни