Екип
Начало » Екип
Екип на проекта


Градимир Градев

Ръководител на проекта
ел. поща: ggradev@greenbalkans.org
моб.: 0885 609 289
тел.: 032 / 62 69 77032 / 62 69 77
факс: 032 / 63 59 21
адрес: Пловдив 4004, ул. Скопие №1, офис 10

 

 

 Симеон Марин


Координатор полеви дейности
ел. поща: smarin@greenbalkans.org
моб: 0889 223 173
тел.: 032 / 62 69 77032 / 62 69 77
факс: 032 / 63 59 21
адрес: Пловдив 4004, ул. Скопие №1, офис 10


 

 

Гергана Стойкова


Финансист до януари 2017
 

 

 

 

 

 

 

Павлин Желев


ГИС експерт - еколог
ел. поща: pzhelev@greenbalkans.org
моб.: 0889 694 979
тел.: 032 / 62 69 77032 / 62 69 77
факс: 032 / 63 59 21
адрес: Пловдив 4004, ул. Скопие №1, офис 10

 


 

 

Ивайло Клисуров


Управител на Спасителен център за диви животни
ел. поща:  iklisurov@greenbalkans.org
тел. и факс: 042 / 622 401
адрес: Стара Загора 6000, ул. Стара Планина № 9

 

 

 

 

Руско Петров


Ветеринарен лекар
ел. поща: rpetrov@greenbalkans-wrbc.org
моб.: 0884 877 544
тел. и факс: 042 / 60 77 41
адрес: Стара Загора 6006, П.К. 27 (ул. Българско възраждане №19)


 

 

Йорданка Василева


Сътрудник размножителна програма
ел. поща: yvasileva@greenbalkans-wrbc.org
моб.: 0882 707 035
тел. и факс: 042 / 60 77 41
адрес: Стара Загора 6006, П.К. 27 (ул. Българско възраждане №19)

 

 

 

Йоанна Иванова

Грижи за малките ветрушки
ел. поща: yyuliyanova@greenbalkans.org
моб.: 0882 441 814 
тел. и факс: 042 / 60 77 41
адрес: Стара Загора 6006, П.К. 27 (ул. Българско възраждане №19)

 

 

 

 

Димитър Маринов

Полеви сътрудник до декември 2016
 

 

 

 

 

 

 

Петя Карпузова

Полеви сътрудник до октомври 2016 година.
 

 

 

 

 

 

 

 

Поля Михтиева

Полеви сътрудник до ноември 2017

 

 

 

 

 

 

 

 

Стиляна Янева

Технически сътрудник
ел.поща:syaneva@greenbalkans.org
тел.: 0884 608 646
тел.: 032 / 62 69 77
факс: 032 / 63 59 21
адрес: Пловдив 4004, ул. Скопие №1, офис 10

 

 

 

Елена Кръстанова


Финансист /в майчинство/

 

 

 

 

 


Пеньо Милев

Грижи за малките ветрушки за сезон 2014
ел. поща: pmilev@greenbalkans-wrbc.org
моб.: 0885518811
тел. и факс: 042 / 60 77 41
адрес: Стара Загора 6006, П.К. 27 (ул. Българско възраждане №19)

 

 

 

 

Иван Иванов


Координатор размножителна програма до декеммври 2014 г.

 

 

 

 

 

 Красимира Демерджиева


Технически сътрудник / преводач и ВО до 31.03.2016

 

 

 

 

 

Христина Клисурова


Връзки с обществеността
ел. поща:hhristova@greenbalkans.org
моб.: 0886 570 053
тел.: 042 / 60 77 41
факс:042 / 60 77 41
адрес: Стара Загора 6006 П.К. 27 (ул. Българско възраждане №19)

 

 

 

 

Стелиана Стамова

 

Полеви стърудник
ел. поща: sstamova@greenbalkans.org
тел.: 0884 056 692

 

 

 

 

 

 

Андреана Дичева

 

Полеви сътрудник
ел. поща: adicheva@greenbalkans.org
тел.: 0882 384 410

 

 

 

 

 

Апостол Петров

Преводач
ел. поща: apetrov@greenbalkans.org
тел.: 0884 00 5269
тел.: 032 / 62 69 77
факс: 032 / 63 59 21
адрес: Пловдив 4004, ул. Скопие №1, офис 10

 

 

 

Димитър Попов

Финансист
ел.поща: dpopov@greenbalkans.org
моб.: 0885108712
тел.: 032/ 62 69 77032/ 62 69 77
факс: 032/ 63 59 21
Адрес: Пловдив 4004 ул. Скопие 1, офис 10

 

 

Карамфила Йоргова

Технически сътрудник
ел.поща:kjorgova@greenbalkans.org
тел.: 032 / 62 69 77
факс: 032 / 63 59 21
адрес: Пловдив 4004, ул. Скопие №1, офис 10

Бързи връзки
Към уеб сайта на Спасителния център за диви животни