Галерия
Начало » Галерия
Дейностите в село Левка - изграждане на модул за освобождаване на белошипи ветрушки и посетителски център

Първата експедиция за откриване на колонии от белошипи ветрушки в Турция - 2010г. (преди началото на проекта)

Експедиция в Гърция за откриване на колонии на белошипи ветрушки през 2013

Експедиция в Турция за проверка на колониите намерени през 2010 г.; Април 2013 г.

Поддържане на пасища в добро агро-екологично състояние

Снимки на вида

Бързи връзки
Към уеб сайта на Спасителния център за диви животни