Международна експертна среща за белошипата ветрушка
Начало » Резултати » Международна експертна среща за белошипата ветрушка

Документи за изтегляне /всички документи са на английски език/
 
Име на файла Размер Тип
Покана за участие в срещата 454 Kb pdf
Списък с участници 95 Kb pdf
Книга с абстракти 2 Mb pdf
Доклад за проведената среща 594 Kb pdf
План за действие за белошипата ветрушка в България (чернова) 6 Mb pdf
Завръщане на белошипата ветрушка като гнездящ вид в България 8 Mb pdf
Консервационни мерки за белошипата ветрушка в Гърция 7 Mb pdf
Популация и консервационни мерки за белошипата ветрушка в Македония 5 Mb pdf
Статус на белошипата ветрушка в Албания 286 Kb pdf
Статус на белошипата ветрушка в Сърбия 2 Mb pdf
Минало, настояще и бъдеще - белошипата ветрушка в Хърватска 9 Mb pdf
Колонии на белошипи ветрушки в европейската част на Турция 4 Mb pdf
Белошипата ветрушка в Украйна 2 Mb pdf
Миграционна екология на белошипата ветрушка в северозападна Гърция 6 Mb pdf
Първи поглед върху движенията на на белошипата ветрушка в Тесалия, Гърция чрез различни телеметрични методи 5 Mb pdf
Сателитно проследяване на белошипи ветрушки от възстановената популация в България 3 Mb pdf
Опит в освобождаването на белошипи ветрушки чрез метода на DEMA - "в колониална среда" 6 Mb pdf
Управление на градска защитена зона в Екстрамадура, Испания с цел опазване на белошипата ветрушка 773 Kb pdf
Мрежа от белошипи ветрушки - биоразнообразие и биологичен начин за борба с вредителите 7 Mb pdf
Пластичност на стратегията на белошипите ветрушки за изхранване в зависимост от метеорологичните условия 2 Mb pdf
Използване на информационни и комуникационни технологии за продължителен мониторинг на гнездящи белошипи ветрушки в Испания 6 Mb pdf
Програма за реинтродукция на белошипата ветрушка във Франция - 10 години по-късно 4 Mb pdf
Зимуване и миграция на белошипи ветрушки от френската популация 3 Mb pdf
Национален план за деиствие - Франция 3 Mb pdf
Обединените усилия за опазване на белошипата ветрушка (Falco naumanni) в СЗЗ "Alta Murgia" 10 Mb pdf
Дом, мръсен дом - белошипите ветрушки предпочитат използвани гнезда 2 Mb pdf
Политика за опазване на белошипата ветрушка и стратегии за хранене в Южа Италия 3 Mb pdf
Използване на миниатюрни, соларни ГПС предаватели с отдалечен достъп до информацията за 4 Mb pdf
Екология на движенията на белошипата ветрушка в житни степи в южна Сицилия 4 Mb pdf
Опит и резултати за белошипата ветрушка в северна Апулиа, Италия 10 Mb pdf
Размножаване на закрито на белошипи ветрушки в Спасителния център на Зелени Балкани, България 3 Mb pdf
Постер - белошипата ветрушка в Македонска Тракия, Гърция 1 Mb pdf
Постер - сателитно проследяване на белошипи ветрушки от Сицилия 2 Mb pdf

Бързи връзки
Към уеб сайта на Спасителния център за диви животни