ПЪРВА НАЦИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ ПО РЕИНТРОДУКЦИЯ НА КОНСЕРВАЦИОННО ЗНАЧИМИ ВИДОВЕ, СОФИЯ 2014
Начало » Резултати » ПЪРВА НАЦИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ ПО РЕИНТРОДУКЦИЯ НА КОНСЕРВАЦИОННО ЗНАЧИМИ ВИДОВЕ, СОФИЯ 2014
Материали

Име на файла Размер Тип
Научна статия за радио-проследяване на белошипи ветрушки в България 715 Kb pdf
Научна статия за възстановяване на белошипата ветрушка като гнездящ вид в България 248 Kb pdf
ГОДИШНИК - ПЪРВА НАЦИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ ПО РЕИНТРОДУКЦИЯ НА КОНСЕРВАЦИОННО ЗНАЧИМИ ВИДОВЕ, СОФИЯ 2014 14 Mb pdf

Бързи връзки
Към уеб сайта на Спасителния център за диви животни