Партньори
Начало » Партньори
СНЦ „Зелени Балкани – Стара Загора”, България
Координиращ бенефициент;
www.greenbalkans.org
EURONATUR, Германия
Асоцииран бенефициент;
www.euronatur.org
DEMA, Испания
Асоцииран бенефициент;
www.demaprimilla.org
Бързи връзки
Към уеб сайта на Спасителния център за диви животни