Печатни материали
Начало » Резултати » Печатни материали
Тук може да разгледате или да изтеглите като файл печатните материали произведени по проекта

Име на файла Размер Тип
Календар - плакат за 2015 г. 8 Mb pdf
Пощенска картичка със снимки от Сакар 16 Mb pdf
Пощенска картичка със снимки от Сакар 16 Mb pdf
Диплянка с информация за проекта 9 Mb pdf
Диплянка "Земеделие и биоразнообразие" 12 Mb pdf
Диплянка за орнитологичното богатство на Сакар (Българо - Англииска версия) 677 Kb pdf
Диплянка за орнитологичното богатство на Сакар (Англииско - Германска версия) 686 Kb pdf
Стикер с логата на проекта, партньорите, Програма LIFE и НАТУРА 2000 154 Kb pdf
Джобно календарче за 2016 г. 547 Kb pdf
Информационен лист за Демонстрационния център в с. Левка 5 Mb pdf
Стикери с ветрушки 1 Mb pdf
Стикери с ветрушки 4 Mb pdf
Значка с логата 755 Kb jpg
Информационен лист за проекта 2 Mb pdf
Дипляна с информация за Спасителния център 705 Kb pdf
Постер с информация за вида 785 Kb jpg
Дипляна с информация за вида 3 Mb pdf
Дипляна "Белошипата ветрушка отблизо" 8 Mb pdf
Информационен лист "Белошипата ветрушка отблизо" 360 Kb jpg
Информационен лист за проследяването на белошипите ветрушки 6 Mb pdf
Календар - плакат за 2017 7 Mb pdf
Календар за 2017 6 Mb pdf

Материали за деца

Име на файла Размер Тип
Интерактивна игра за деца 5 Mb pdf
Игра с карти за деца 8 Mb pdf

Бързи връзки
Към уеб сайта на Спасителния център за диви животни