Помогнете
Начало » Помогнете
Програмите за възстановяването на изчезнали от нашата природа видове

Повече от 25 години екипът на Зелени Балкани работи за опазване биоразнообразието на страната. Една от основните цели на Организацията е  възстановяването на изчезнали от нашата природа видове като белошипата ветрушка, ловния сокол, брадатия лешояд …Това става чрез внасянето на птици от места, където те все още се срещат, последващото им адаптиране за живот у нас и създаването на условия за дългосрочното им съществуване в дивата природа.

Работата за всеки от тези видове представлява дългосрочна консервационна програма, която включва множество дейности – от образователните инициативи с хората по места, през работата с чуждестранни партньори и внасянето на птици от други места, до освобождаването в природата, и всичките грижи по тяхното изхранване и опазване…

Всичко това изисква неимоверни усилия от множество хора, както и много средства…За съжаление далеч по-лесно е да унищожиш един вид, отколкото да го върнеш отново в природата…И програмите за възстановяване на изчезнали видове са „живото доказателство“ за това…
Програма за възстановяване на белошипата ветрушка

През 2008 г. стартирахме и програмата си за завръщането на белошипата ветрушка. В миналото често срещан вид, тя изчезва в края на 80-те години на 20-ти век. Това налага инициирането на дългосрочна програма за завръщането на вида.

В рамките на проекта финансиран от програма Лайф+ „По-голям шанс за белошипата ветрушка - LIFE11 NAT/BG/360“, както и с подкрепата на партньорите от DEMA и EuroNatur, е подсигурено 75% от финансирането нужно за тази консервационна програма. Тези средства се използват за поддържането на Модул за адаптация и освобождаване на белошипи ветрушки в село Левка; отглеждането на птици в Испания и тяхното транспортиране до България; връщането им в природата; последващите грижи, мониторинг и опазване.

Всички тези усилия бяха възнаградени още през първата година след освобождаването на белошипи ветрушки. През пролетта на 2014 г., след презимуване на юг, около 30 % от освободените птици се завръщат в района на Модула за освобождаване и адаптация! Според различни експерти това е един много добър процент на завръщане на птиците в първата година след тяхното освобождаване. Още по-радващо е, че завърналите се птици успяват да сформират няколко двойки и да загнездят в изкуствените гнездилки монтирани от Зелени Балкани.

За да продължим и завършим успешно нашата кампания са нужни още много средства…За отглеждането на една птица годишно са необходими над 500 лева. Тези средства трябва да намерим с подкрепата на хората, които милеят за опазване на българската природа. Така, ако не бъдат одобрени нашите проекти няма да се наложи да спрем тази успешна програма, в която вече са вложени толкова средства и усилия…

Как да помогнете?
Вие може да ни помогнете да завършим успешно своята консервационна програма и този вид отново да стане част от гнездящата фауна на страната ни:
Бързи връзки
Към уеб сайта на Спасителния център за диви животни