Популяризирай
Начало » Помогнете » Популяризирай
Популяризирай
Като всяка програма за възстановяване на редки видове, тази за белошипата ветрушка се нуждае от силна обществена подкрепа. Тя е нужна както за набирането на средства, така и за опазването на самия вид и неговите местообитания, за превенция на бракониерските прояви, за да стигат до нас сигнали за пострадали в дивата природа птици…Всяко разпространение на информация е от голяма полза за нашата програма. Как може да помогнете:
  • като поддържате редовна информираност за работата ни, чрез сайтовете ни или профила на Зелени Балкани във Фейсбук;
  • като разпространявате информацията за Програмата в социалните мрежи – личните си профили, блогове и сраници;
  • като споделяте с приятели - при неформални и други контакти;
  • като ни помогнете да разпространим по места рекламните материали за опазването на вида;
  • като реализирате своя собствена идея, с която да подпомогнете работата ни по публичността.

За допълнителна информация и контакти:
Градимир Градев - Зелени Балкани
Ръководител на проект ,,Възстановяване на белошипата ветрушка” LIFE11 NAT/BG/360
моб. тел. 0885609289, е-mail:
ggradev@greenbalkans.org

Бързи връзки
Към уеб сайта на Спасителния център за диви животни