Стани осиновител
Начало » Помогнете » Стани осиновител
Стани осиновител

Ставайки Осиновител, Вие ще дадете своя личен принос като ни подпомогнете в грижите за птиците. Думата “осиновяване” при нас придобива нов смисъл. Както се досещате, белошипите ветрушки никак не са подходящи за домашни любимци, а и не това е нашата цел ;)) Затова, като Осиновител няма да Ви се наложи да приберете ветрушка в дома си, нито ще трябва сами да я храните и отглеждате.

Тъй като птиците „се внасят“ от Испания, когато са още „младежи“, те се нуждаят от време, за да отраснат, да се аклиматизират и свикнат с нашите условия. През това време за тях се грижат експертите от Зелени Балкани като осигуряват специализирани условия и храна. Като всички животни обаче, и те имат нужда от ежедневно внимание – грижи, храна и вода. Всяка птица се нуждае ежедневно от прясна храна, представляваща смес от месо от мишки, плъхове, щурци, брашнени червеи, витамини (които се доставят специално до Центъра в Левка). Двойките имат нужда от собствени гнездилки, ежедневно наблюдение и грижи, което е свързано с големи финансови разходи…

Осиновяването, всъщност, е поемането на финансовата издръжка на дадена птица за определен период от време. И така, вие само закупувате храната и консумативите за отглеждането на птиците, а нашият принос е в директните грижи за тях.

Месечна осиновителна такса - 40 лв.
Годишна такса - 480 лв.


Искам да стана осиновител!

За допълнителна информация и контакти:
Градимир Градев - Зелени Балкани
Ръководител на проект ,,Възстановяване на белошипата ветрушка” LIFE11 NAT/BG/360
моб. тел. 0885609289, е-mail :
ggradev@greenbalkans.org

 

Бързи връзки
Към уеб сайта на Спасителния център за диви животни