Новини
Начало » Новини
Зелени Балкани провежда международна работна ваканция в Сакар, като част от проект ,,По-голям шанс за Белошипата ветрушка (Falco naumanni) в България” LIFE11 NAT/BG/360
19.09.2012 г.
Инициативата е част от стартиралия наскоро проект ,,По-голям шанс за Белошипата ветрушка (Falco naumanni) в България” LIFE11 NAT/BG/360, изпълняван от Зелени Балкани с подкрепата на финансовия инструмент на Европейската Комисия за околна среда LIFE+ за 2011 г. Целта на доброволческата ваканция е чрез сътрудничество между британски и български доброволци да се подобри състоянието на потенциални местообитанията на Белошипата ветрушка и да се популяризира опазването на редките птици сред местната общественост и различни целеви групи. Като част от работната ваканция, български и британски доброволци в продължение на седмица се грижат за почистване на терени, които са подходящи ловни територии за ветрушките. Работата е насочена към премахване на нежелана растителност (храсти и тръни), подготвяне на убежища за прикритие на различни ,,дребни” бозайници и гущери, които по принцип се използват за храна от Белошипите ветуршки и много други видове, срещащи се в района. Инициативата се провежда за трета поредна година в района на Сакар и по-конкретно селата Маточина и Левка – общ. Свиленград. Районът на Сакар е разположен в граничния район на България и Турция (част от инициативата Европейски Зелен Пояс) и е едно от ключовите места от екологичната мрежа НАТУРА 2000 в България. През изминалите години, освен дейностите на терен, съвместно със СИЦ ,,Маточина”, в Информационен център с. Маточина бе монтирана и експозиция, представяща природните и културно-исторически богатства на Сакар и района, като тези дейности са подкрепени от Българо-британското дружество за приятелство и ЕВРОНАТУР.

На 20.09.2012 г., четвъртък, в Информационен център с. Маточина, Зелени Балкани ще проведе представяне на проекта и ,,открит урок” за ученици и млади природолюбители, пред които ще се представят различни подходи при опазването и проучването на Белошипите ветрушки и други видове защитени птици. Пред участниците ще бъде демонстрирано използването на полеви оборудвания и екипировка, които се използват на терен от експертите при изследването на редки видове птици.

За контакти :
Градимир Градев
тел: 0885 609289
е-mail : ggradev@greenbalkans.org

Павлин Желев
0889694979
pzhelev@greenbalkans-wrbc.org
Бързи връзки
Към уеб сайта на Спасителния център за диви животни