Направи дарение
Начало » Помогнете » Направи дарение
Направи дарение
Чрез дарителската ни кампания можете да дарите конкретна сума по Ваш избор.

Получавате сертификат, а за дарения над 500 лева - и специален реалистичен модел на белошипа ветрушка.

Вашето име ще бъде популяризирано, с което не само ще изразим своята благодарност, но се надяваме да ангажираме и други хора, които да допринесат за постигането на крайната ни цел.

Искам да направя дарение!

За допълнителна информация и контакти:
Градимир Градев - Зелени Балкани
Ръководител на проект ,,Възстановяване на белошипата ветрушка” LIFE11 NAT/BG/360
моб. тел. 0885609289, е-mail :
ggradev@greenbalkans.org

Бързи връзки
Към уеб сайта на Спасителния център за диви животни