Направи дарение "в натура"
Начало » Помогнете » Направи дарение "в натура"
Направи дарение „в натура“
За нашата работа ежедневно са ни нужни множество материали, инструменти и консумативи. Ако разполагате с такива, може да ни направите дарение. Ето някои неща, от които имаме нужда:

  • закупуване на специализирана храна като щурци, мишки, зърнени фуражи и др.;
  • закупуване или предоставяне на бинокли, оптични тръби, GPSи, друго оборудване за теренна работа;
  • техника, материали и консумативи, необходими за видеонаблюдение на птиците;
  • закупуване на научна литература;
  • предоставяне на строителни консумативи и други разнообразни материали и продукти;
  • офис техника и консумативи, офис мебели;
  • оборудване за радио- или сателитно проследяване;
  • други идеи и Ваши предложения.
За допълнителна информация и контакти:
Градимир Градев - Зелени Балкани
Ръководител на проект ,,Възстановяване на белошипата ветрушка” LIFE11 NAT/BG/360
моб. тел. 0885609289, е-mail :
ggradev@greenbalkans.org
Бързи връзки
Към уеб сайта на Спасителния център за диви животни