Федерация Зелени Балкани
Български Български   English English  

header
Публикации
Статии
 

Тук ще намерите публикации, издадени в рамките на проект "Завръщането на лешоядите в България" LIFE08 NAT/BG/278.

Приятно четене! 

Книги
 
Тази публикация дава цялостна картина на работата по опазване на лешоядите на Балканския полуостров и прилежащите територии за последното десетилетие. Сборникът предоставя информация за Албания, България, Босна и Херцеговина, Хърватия, Гърция, Унгария, Македония, Сърбия и Турция. Тези страни участваха в последната среща за обсъждане на Балканския план за опазване на лешоядите (11-13 май 2011, Враца, България).

За да свалите книжката, натиснете тук!

 

 

 

Целта на настоящото ръководство за управление на горски територии е да запознае аудиторията с един рядък и застрашен в Европейски мащаб вид - черния лешояд, който от своя страна е неразривно свързан с горските хабитати (предимно борови – и най-вече от черен бор Pinus nigra). Ръководството цели да представи един от хабитатите от значение за Европейската Общност - хабитат 9530 и да предложи лесовъдски мерки, които да поддържат горски масиви като гнездови хабитат на черния лешояд.

Може да свалите книжката по-долу.

 

 

 

 
Виж Зелени Балкани във Facebook