Федерация Зелени Балкани
Български Български   English English  

header
Новини
Новоизлюпено карталче в Котленска планина! [ 05.05.2022 ]
 

Отново положителни новини за черните лешояди в Котел. И тази година има излюпено малко от третата двойка, която мъти този сезон (първите две не успяха да излюпят малки). Този път успешното гнездо е на бук (Fagus sylvatica).

Това е второто излюпено малко в Източна Стара планина и трето, заедно с това в Понор, от новата история на вида в страната.

Така двете ядра на възстановената популация в България - Врачански Балкан/Понор и Източна Стара планина имат съответно по 17 птици, по три гнездящи двойки и в момента на двете места се отглежда по едно малко. Така общата популация на вида в Стара планина/България е 34 индивида и мин. 6 двойки.

Припомняме, че черният лешояд (карталът)  беше изчезнал вид за българската природа, възстановен, благодарение на съвместните усилия на голям международен екип, като част от проект „Светло бъдеще за черния лешояд“. Той обединява усилията на пет основни партньора от четири европейски страни – „Зелени Балкани – Стара Загора“ и Фонда за дивата флора и фауна (ФДФФ) от България, Фондацията за опазване на лешоядите (VCF) от Холандия, Junta de Extremadura от Испания и Euronatur от Германия.

30 години упорит труд и подкрепата на съмишленици и партньори ни доведоха до тук:
- като част от програмата  успяхме да възстановим белоглавите лешояди като гнездящ вид в Кресненското дефиле и Стара Планина (съвместно с партньорите ни от Фонда за дивата флора и фауна и Дружеството за защита на хищните птици) ;
- възникнаха 8 - 9 колонии на вида; средно 20 млади птици излитат всяка година от гнездата си;
- върнахме на свобода  360 белоглави лешояда, получени като дарение от 19 зоопаркове в 7 страни;
- в рамките на проекта, общо 66 черни лешояда бяха дарени от Испания, с цената на огромни усилия на голям международен екип. 51 от тях бяха пуснати в дивата природа на България;
- през 2020 година, в дивата природа се излюпи първото черно лешоядче, от десетилетия насам!
- на път сме да възвърнем уникалната екологична функция на лешоядите,  като „санитари“ в дивата природа – да спестим на икономиката, държавата и частните стопани, милиони левове, необходими за екарисажно обезопасяване на мъртви домашни животни.
За допълнителна информация:

Ивелин Иванов – Ръководител на проект Светло бъдеще за черния лешояд“, моб. тел. 0887574699

Виж Зелени Балкани във Facebook