Червеногушата гъска

сн. Емил Енчев
Червеногушите гъски са едни от най-красивите и обичани птици! Тези великолепни малки шедьоври на природата са и едни от най-редките представители на семейство гъски. Те тежат едва около 1-1,5 кг., а размахът на крилете им е 110-125 см.

По последни данни популацията на червеногушите гъски наброява едва 50-60 000 екземпляра. Птицата е защитена според множество национални и международни регламенти, като е включена и в световния червен списък на застрашените животни в категория „застрашен“ (IUCN Red list / Endangered) . Въпреки това, тя все още става жертва на бракониери, а оцеляването й през зимата, както и при дългата и тежка миграция  много зависи от толерантността на хората.
България носи огромна отговорност за опазването на вида, тъй като повече от 80% от световната популация на вида зимува у нас, особено в по-студените зими.

Дали тези прекрасни създания ще оцелеят зависи от всички нас!