Новини

Екофестивал гр Казанлък 10 юли 2020г. - 13.07.2020 г.

Екофестивал гр Казанлък 10 юли 2020г.
И тази година по покана на Младежки център за развитие –Взаимопомощ взехме участие в откриването на ЕкоФестивал 2020 г. в гр. Казанлък. Фестивалът се провежда за 10 поредна година.

Ние от Зелени Балкани бяхме там, за да разкажем на участниците за лешоядите, застрашените видове, част от Натура 2000, които постъпват ранени в Спасителния център за диви животни на Зелени Балкани. Както и, за да дадем нов шанс на три керкенеза, излюпени и отгледани в Спасителния център. Участниците освободиха керкенезите като ги изпратиха с пожелания и много емоции.

За нас е чест да бъдем отново гости на ЕкоФестивала и се надяваме и за напред да работим заедно за развитието на децата. Благодарим Ви!

За повече информация:
Поля Русева - ptoncheva@greenbalkans.org
Допълнителна информация:

За Натура 2000

Натура 2000 е най-мащабната координирана мрежа за опазване на природата. Повече от 30 % от територията на България попада в обхвата на мрежата – 120 защитен зони за опазване на дивите птици и 234 защитени зони за опазване на природните местообитания.