Гнездовища

Червеногушите гъски гнездят далече далече на север. Те предпочитат  най-северните части на Русия  - тундрата на полуостровите Таймир, Ямал и Гидан. Това са едни от най-красивите и най-суровите места на планетата.Поради своето северно разположение на тези полуострови слънцето никога не залязва напълно в продължение на 6-те летни месеца, а през 6-те зимни месеца цялата природа енепрестанно  обгърната студ и полумрак. За най-смелите търсачи на красотата, великолепните северни сияния, които блестят в небето над тундрата компенсират големия студ.  Полуостров Таймир е известен с това, че на него е била възстановена (чрез реинтродукция) изчезналата преди 2000 години популация от мускусен бик (овцебик). 
 
Полуостров Ямал
Също като червеногушата гъска, овцебикът е едно интересно животно оцеляло през последния ледников период, но чието оцеляване е било на ръба заради човешките дейности.

В тези отдалечени кътчета живеят много малко хора и  дивите животни се чувсват по-малко обезпокоявани. Може би това е една от причините червеногушата гъската да избере тундрата за свое гнездовище. Тази прекрасна малка и много ярка като оперение птица гнезди направо на земята. Тя би била силно уязвима ако гнезди близо до човешки поселения или на места с много наземни хищници.


В тундрата червеногушата гъска прави малките си гнезда близо до гнезда на полярна сова или сокол скитник. Хищните птици пазят района на гнездото си от наземни хищници и по този начин индиректно пазят и гнездата на червеногушата гъска. В годините, когато популацията на лемингите (дребни бозайници,  с които хищните птици се хранят) е добра, совите и соколите рядко нападат червеногуши гъски. 


Руската тундра (сн. Мichael Мelford)

Гъските правят малки колонии от 4-5 гнезда. Женската снася 4-6 яйца. Малките се излюпват достатъчно развити за да могат да се придвижват и хранят самостоятелно. Двойките гъски са моногамни и годишно отглеждат само едно люпило. Гнезденето започва през юни, а есеннаа миграция на юг към средата на септември. За този кратък период малките гъсета трябва да бъдат измътени, излюпени и добре отгледани за да могат да направят първата си огромна миграци от около 8000 км.