Издания

Дипляни

Дипляна за червеногушата гъска 989 Kb (pdf) свали

Книги

Приключенията на Червеногушия гъсок Брент 2 Mb (pdf) свали
Фотоалбум за червеногушите гъски 1 Mb (pdf) свали

Образователни табла

Детско образователно табло - Цветен разказ за живота на гъските 1017 Kb (pdf) свали
Изтегли изложбено табло с обща информация за вида 1 Mb (pdf) свали
Изтегли изложбено табло с информазия за зимните местообитания на вида 657 Kb (pdf) свали
Изтегли изложбено табло с информация за миграцията на вида 1 Mb (pdf) свали
Изтегли изложбено табло с информация за гнездовищата на вида 839 Kb (pdf) свали
Изтегли изложбено табло с информация за заплахите за вида 484 Kb (pdf) свали
Изтегли изложбено табло с информация за опазването на вида 539 Kb (pdf) свали

Стикери

Стикер на червеногуша гъска 223 Kb (pdf) свали

Календари

Постери

Изтеглете постера за червеногушите гъски 391 Kb (pdf) свали