Контакти

ЦЕНТРАЛЕН ОФИС НА ЗЕЛЕНИ БАЛКАНИ - ПЛОВДИВ

Пловдив 4004
ул. "Скопие" № 1, офис 9 и 10.
Тел.: 032 /62 69 77, 032/62 69 15
Факс: 032 /63 59 21
e-mail: office@greenbalkans.org

РЕГИОНАЛНИ ОФИСИ

Офис - Стара Загора
Стара Загора 6000
ул. Стара Планина № 9
(срещу сградата на Регионалната инспекция по околна среда и води
и над Ветеринарна клиника "Феникс")
Тел./Факс: 042/622401
e-mail: officesz@greenbalkans.org

Спасителен Център за диви животни
(Центърът се намира във вътрешността на двора на  Професионална гимназия по ветеринарна медицина "И.П.Павлав" - Ст. Загора срещу квартал “АПК”)

Стара Загора 6006, П.К. 27
тел./факс: 042/60 77 41

Мобилни телефони:
0886 570053 - д-р Христина Клисурова - отговаря за приемането на пациенти в Спасителния център и грижите за тях
0884 877544 - Д.р Руско Петров - оперативен управителна Спасителния център за диви животни
0885 228486 - д-р Иванка Личева - отговоря за приемането на пациенти, рехабилитацията и пускането им на свобода
e-mail: wrbc@greenbalkans.org

GPS координати - 42°26'04.0"N 25°38'51.8"E