Миграция

Червеногушите гъски прелитат почти 8000 км. до зимните си гнездовища. Не са съвсем ясни всички важни места за почивка на птиците и в момента се провеждат проучвания. Знае се, че за да си отдъхват по пътя, гъските имат нужда от водоеми, в които да нощуват спокойно, а също и от подходящи пасища.
Повечето червеногуши гъски летят по протежението на реката Об докатостигат до Касппийко море. От там по-голямата част от тях(около 80% от популацията) се насочват на запад към България и Румъния. Само някои гъски прелитат над Урал, като вероятно точно такива птици са наблюдавани в Унгария и Сърбия. Някои птици избират да останат при Каспийско море, а други се насочват към Аралско море, но тези групи са с малка численост.

Река Об. (сн. Ondrej Zvacek)

До 50-те години на миналия век повечето червеногуши гъски са зимували основно в Азербайджан. Те променят зимовищата си и избират Добруджа, защото традиционното  до тогава земеделие при Каспийско море е заменено с отглеждането на памук.