Новини

Общо събрание на СНЦ Зелени Балкани

19.07.2020 г.
О Б Я В А 
Управителният съвет на СНЦ ,,Зелени Балкани”, на основание чл. 26 ал. 3 от ЗЮЛНСЦ и на свое Решение от Заседание проведено на 12.06.2020г., свиква Общо събрание на членовете на СНЦ  ,,Зелени Балкани“, което ще се проведе на 19-ти юли (неделя) 2020 година от 10,00 часа на следния адрес: Хотел „Интелкооп”, гр. Пловдив, ул. „Константин Нунков” № 13 А, зала В1 (,,бе" 1) - етаж 1.
 
повече»

Общо събрание на СНЦ Зелени Балкани - Стара Загора

18.07.2020 г.
О Б Я В А 
Управителният съвет на СНЦ ,,Зелени Балкани – Стара Загора”, на основание чл. 26 ал. 3 от ЗЮЛНСЦ и на свое Решение от Заседание проведено на 04.06.2020 г., свиква Общо събрание на членовете на СНЦ ,,Зелени Балкани – Стара Загора“, което ще се проведе на 18-ти юли (събота) 2020 година от 10,00 часа на адрес: гр. Стара Загора, бул.“Цар Симеон Велики“  № 62. повече»

Екофестивал гр Казанлък 10 юли 2020г.

13.07.2020 г.
И тази година по покана на Младежки център за развитие –Взаимопомощ взехме участие в откриването на ЕкоФестивал 2020 г. в гр. Казанлък. Фестивалът се провежда за 10 поредна година.
повече»

Важно съобщение!!!

25.05.2020 г.
Във връзка с извънредното положение в страната, както и превенцията за разпространение на COVID 19 предприехме стъпки към ограничаване на рисковете за здравето на служители, колеги, посетители, приятели и доброволци. повече»

Паразитологични изследвания на зимуващите гъски в България

26.03.2020 г.
Установяването и проучването на паразитози, които оказват въздействие върху състоянието на популацията на застрашения вид червеногуша гъска (Branta ruficollis) у нас, е част от Националния план за действие за опазването на вида за периода 2015 – 2024 г.
повече»

Отмяна на Общо събрание на СНЦ Зелени Балкани, гр. Пловдив

19.03.2020 г.
О Б Я В А 
Управителният съвет на СНЦ ,,Зелени Балкани”, във връзка с въведено извънредно положение в Република България, както и превенция за разпространение на COVID 19 и на свое Решение от Заседание проведено на 17.03.2020г., ОТМЕНЯ провеждането на Общо събрание на членовете на СНЦ  ,,Зелени Балкани“, което щеше да се проведе на: 11-ти април (събота) 2020 година от 10,00 часа на адрес: гр. Пловдив, ул.“Скопие“  № 1А, ет.2, офис на Зелени Балкани. повече»