Новини

С керкенеза Владко в Читалището в с. Ягода - 15.07.2020 г.

С керкенеза Владко в Читалището в с. Ягода
Лятната ваканция за някои преминава с желанието за нови знания.

По покана на Читалище „Гео Милев“ в с. Ягода екип на Зелени Балкани посети децата от селото.

Заедно с керкенезчето Владко историята стана по-интересна. Той умее да печели детските сърца. Разказахме на децата за дейностите на Зелени Балкани по опазването на видовете, които попадат в екологичната мрежата от защитени територии Натура 2000 в България. Важен акцент на посещението беше макета на красивата червеногуша гъска, за която децата потвърдиха, че никога не са виждали. А това е така, защото тя идва в България само през студената зима и то далече от Старозагроско - в района на Шабла и Дуранкулак, понякога и около Бургас. Компания ѝ правеше макетът на белоглавия лешояд Гошо, който впечатляваше най-малките деца с реалните си размери. Накрая завършихме с викторина за животинските видове и Натура 2000 с много награди и книжка за приключенията на червеногушия гъсок Брент за всички деца.

Благодарим за поканата на г-жа Стефка Георгиева! Приятна ваканция деца и до нови срещи!
 
Контакти:
Поля Русева - ptoncheva@greenbalkans.org


 
Допълнителна информация:
 
За Натура 2000
Натура 2000 е най-мащабната координирана мрежа за опазване на природата. Повече от 30 % от територията на България попада в обхвата на мрежата – 120 защитен зони за опазване на дивите птици и 234 защитени зони за опазване на природните местообитания.

За червеногушата гъска
Червеногушата гъска е световно застрашен и защитен вид, обект на опазване от екологичната мрежа Натура 2000. България е важно място за опазването на вида – почти цялата световна популация прекарва зимата в района на Приморска Добруджа.