За проекта

Червеногушите гъски са едни от най-красивите, най-дребните и обичани птици от семейството на гъските в света. Този вид птици гнездят далече на север на полуостровите Таймир, Ямал и Гидан в  Русия и правят дълга миграция всяка зима до района на Северна Добруджа в България. По-голямата част от популацията на гъските се концентрира в района на езерата Шабла и Дуранкулак. По-малко птици се струпват в района на румънското Черноморско крайбрежие. Червеногушите гъски са  включена и в световния червен списък на застрашените животни в категория „застрашен“ (IUCN Red list / Endangered)  и България носи голяма отговорност за оцеляването на вида.

Целта на настоящия проект е опазването на вида в основните му зимни местообитания чрез осигуряване на възможности за хранене, намаляване на безпокойството и предотвратяване на бракониерството. В периода 2003 – 2007 Зелени Балкани закупиха 103,46 ха земеделски земи в района на Северна Добруджа, за да гарантират места за спокойно хранене на гъските през зимата.

В рамките на проекта Зелени Балкани осъществяват също така мониторинг, образователни и информационни дейности, насочени към опазването на вида. Организацията полага грижи и за подпомагане на бедстващи червеногуши гъски, чрез подхранването им през суровите зими. Слаби и ранени екземпляри от вида се лекуват в Спасителния център за диви животни на Зелени Балкани в Стара Загора.

Настоящият проект е подкрепен от EECONET Action Fund и Фондация EURONATUR, Франкфуртското Зооложко дружество и Комитета Против Убийството на Птици – Германия.