Зимовища

Гъските нощуват в езерата и рано сутрин излитат към прилежащите ниви, засяти с житни култури. Червеногушите гъски се хранят в смесени ята със сивите и големите белочели гъски, а често близо до тях пасат и по-малки ята лебеди.


сн. Емил Енчев

Спокоен воден обект, в който да нощуват и обилна храна наблизо са двата жизненоважни фактора, които са привлекли гъските района на Шабла и Дуранкулак.


сн. Емил Енчев

В по-топли зими гъските се изнасят на север към Румъния и дори Украйна, а в много студени месеци, червеногуши гъски са наблюдавани при Бургаските езера, както и при големите язовири в Южна България.